0%

Zikir ile ilgili hadisi şerifler

ZİKİR İLE İLGİLİ HADİSİ ŞERİFLER

ZİKİR
ALLAH’I ANMAK

 

Ebû Hüreyre anlatıyor:
Resûlullah (sav), “Cennet bahçelerine uğradığınız zaman nimetlerinden
yararlanın.” buyurdu. Bunun üzerine “Yâ Resûlallah, cennet bahçeleri
nedir?” diye sordum. Hz. Peygamber, “Mescitler!” diye cevap verdi.
“(Peki, o hâlde) er-rat’u (yani) nimetlerinden yararlanmak nasıl olacak Yâ
Resûlallah?” dedim. Peygamber (sav), “Sübhânallâhi ve’l-hamdülillâhi ve lâ
ilâhe illâllâhü vallâhü ekber” diyerek cevap verdi.
Hadis Kaynakları : (T3509 Tirmizî, Deavât, 82)


 

Hz. Âişe (ra) şöyle demiştir: “Hz. Peygamber (sav) Allah’ı sürekli
zikrederdi.”
Hadis Kaynakları : (M826 Müslim, Hayız, 117)


 

Amr b. Abese’den nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle
buyurmuştur: “Rabbin, kuluna en yakın olduğu vakit gecenin son yarısıdır.
Eğer o vakitte Allah’ı zikredenlerden olabilirsen ol!”
Hadis Kaynakları : (T3579 Tirmizî, Deavât, 118)


 

Ebû Musa (el-Eş’arî) (ra) tarafından rivayet edildiğine göre, Hz.
Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Rabbini zikreden kimse ile
zikretmeyen kimsenin misali, diri ile ölünün misali gibidir.”
Hadis Kaynakları : (B6407 Buhârî, Deavât, 66)


 

Ebû Hüreyre’nin rivayet ettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle
buyurmuştur: “Yüce Allah buyuruyor ki: Kulum beni nasıl düşünüyorsa ben
öyleyim. O, beni anarken ben onunla beraberim. O, beni kendi başına anarsa,
ben de onu kendim anarım. O, beni bir topluluk içinde anarsa, ben onu daha
hayırlı bir topluluk içinde anarım…”
Hadis Kaynakları : (M6805 Müslim, Zikir, 2; B7405 Buhârî, Tevhîd, 15)


 

Cevap bırakın

Aramanızı yukarıya yazmaya başlayın ve aramak için geri tuşuna basın.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.