0%

Zemzem suyu ile ilgili hadisi şerifler

 ZEMZEM SUYU İLE İLGİLİ HADİSİ ŞERİFLER

ZEMZEM
İÇİMİ ŞİFA MÜBAREK SU

 

İbn Abbâs’ın (ra) rivayet ettiğine göre,
Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:
“Allah, İsmâil’in anasına (Hacer’e) rahmet etsin! Şayet o,
(suyun etrafını çevirmede) acele etmeseydi, zemzem,
akan bir pınar olurdu.”
Hadis kaynakları :(B3362 Buhârî, Enbiyâ, 9)


 

 

Ebû Zerr’in rivayet ettiğine göre… Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:
“O (zemzem) gerçekten mübarektir, o gerçekten doyurucu bir gıdadır.”
Hadis kaynakları :(HM21858 İbn Hanbel, V, 174; M6359 Müslim, Fedâilü’s-sahâbe, 132)


 

Câbir (b. Abdullah) tarafından nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle
buyurmuştur: “Zemzem suyu ne amaçla içilirse ona yarar sağlar.”
Hadis kaynakları :(HM14910 İbn Hanbel, III, 357; İM3062 İbn Mâce, Menâsik, 78)

 


 

Cevap bırakın

Aramanızı yukarıya yazmaya başlayın ve aramak için geri tuşuna basın.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.