0%

Zaman ile ilgili hadisi şerifler

ZAMAN İLE İLGİLİ HADİSİ ŞERİFLER

ZAMAN
VARLIĞIN NABZI

 

Ebû Hüreyre’nin (ra) anlattığına göre,
Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur:
“Allah buyurdu ki, âdemoğlu zamana söver. Hâlbuki zaman(ı var eden) benim!
Gece de gündüz de benim elimdedir.’”
Hadis Kaynakları : (B6181 Buhârî, Edeb, 101)


 

Ebû Bekre’den (ra) rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle
buyurmuştur: “Muhakkak ki zaman(a ölçü olan yıl hesabı) Allah’ın gökleri ve
yeri yarattığı gündeki (ilk) biçimine dönmüştür. Sene on iki aydır. Bunlardan
dördü (savaşılması) haram aylardır. Üçü ardı ardınadır ki bunlar; Zilkade,
Zilhicce ve Muharrem aylarıdır. (Diğeri ise) Cümâdâ (el-âhir) ile Şâban
arasındaki Mudar’ın Receb ayıdır.”

Hadis Kaynakları :(B3197 Buhârî, Bed’ü’l-halk, 2)


Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle
buyurmuştur: “İlim kaybolmadıkça, depremler çoğalmadıkça, zaman
kısalmadıkça, fitneler ortaya çıkmadıkça, herc yani cinayetler artmadıkça ve
elinizde mal çoğalıp taşmadıkça kıyamet kopmaz.”
Hadis Kaynakları :(B1036 Buhârî, İstiskâ, 27)


Ebû Hüreyre’den nakledildiğine göre, Allah Resûlü (sav) cuma gününden
bahsetti ve şöyle buyurdu: “Onda öyle bir an vardır ki şayet bir Müslüman
kul namaz kılarken o âna rastlar da Allah’tan bir şey isterse, (Allah) ona
dilediğini mutlaka verir.”
Hadis Kaynakları :(M1969 Müslim, Cum’a, 13)


İbn Abbâs’ın (ra) naklettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle
buyurmuştur: “İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme
hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve boş zaman.”
Hadis Kaynakları :(B6412 Buhârî, Rikâk, 1)


Cevap bırakın

Aramanızı yukarıya yazmaya başlayın ve aramak için geri tuşuna basın.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.