0%

Yüce Allah’ın Sıfatları ile ilgili hadisi şerifler

YÜCE ALLAH’IN SIFATLARI İLE

İLGİLİ HADİSİ ŞERİFLER

 

Fasıl: ALLAH’IN SIFATLARI BÖLÜMÜ
Konu: Allah’ın Sıfatları
Kaynak: Müslim, İman 293 (179)
Ravi (r.a.): Ebu Musa
Hadis: Resulullah (sav) aramızda ayağa kalkıp şu beş cümleyi söyledi: “Allah Teala Hazretleri uyumaz, zaten O’na uyku da yakışmaz. Kıstı (tartıyı, rızkı) indirir ve kaldırır. Geceleyin yapılan amel, gündüzleyin yapılandan önce; gündüzleyin yapılan amel de geceleyin yapılan amelden önce Allah’a yükseltilir. O’nun hicabı nurdur. Eğer o perdeyi açacak olsa, vechinin sübuhatı, başarının ihata ettiği bütün mahlukatını yakardı.”
Kayıt No.: 3482 

Fasıl: ALLAH’IN SIFATLARI BÖLÜMÜ
Konu: Allah’ın Sıfatları
Kaynak: Buhari, Itk 20; Müslim, Birr, 112, (2612)
Ravi (r.a.): Ebu Hüreyre
Hadis: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sizden biri kardeşiyle dövüşünce yüze vurmaktan sakınsın.” (Müslim’in rivayetinde şu ziyade var: “…Zira Allah Adem’i kendi suretinde yaratmıştır.”)
Kayıt No.: 3483 

Fasıl: ALLAH’IN SIFATLARI BÖLÜMÜ
Konu: Allah’ın Sıfatları
Kaynak: Tirmizi, Kader 7, (2141)
Ravi (r.a.): Enes
Hadis: Resulullah (sav) şu duayı çok yapardı: “Ey kalbleri çeviren Allahım! Kalbimi dinin üzerine sabit kıl!” Ben (bir gün kendisine): “Ey Allah’ın resulü! Biz sana ve senin getirdiklerine inandık. Sen bizim hakkımızda korkuyor musun?” dedim. Bana şöyle cevap verdi: “Evet! Kalpler, Rahman’ın iki parmağı arasındadır. Onları istediği gibi çevirir.”
Kayıt No.: 3484 

Fasıl: ALLAH’IN SIFATLARI BÖLÜMÜ
Konu: Allah’ın Sıfatları
Kaynak: Ebu Davud, Sünnet 19, (4728)
Ravi (r.a.): Ebu Hüreyre
Hadis: Resulullah (sav)’ı şu ayetleri okurken işittim. (Mealen): “Hiç şüphesiz Allah size, emanetleri ehline teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz Allah işitir ve görür” (Nisa 58). Bu sırada Resulullah (sav)’ın baş parmağını kulağına, onu takib eden (şehadet) parmağına da gözünün üzerine koyduğunu gördüm.
Kayıt No.: 3485 

 


 

Cevap bırakın

Aramanızı yukarıya yazmaya başlayın ve aramak için geri tuşuna basın.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.