0%

Umre ile ilgili hadisi şerifler

UMRE İLE İLGİLİ HADİSİ ŞERİFLER

 

UMRE
MÂNEVÎ DÜNYAYI İMAR ETMEK

 

Câbir’den nakledildiğine göre,
“Umre yapmak farz mı?” diye sorulunca Hz. Peygamber (sav)
şöyle buyurmuştur:
“Hayır, fakat umre yapmanız, (yapmamanızdan) daha faziletlidir.”
Hadis kaynakları : (T931 Tirmizî, Hac, 88)


 

Ebû Hüreyre’nin (ra) rivayet ettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle
buyurmuştur: “İki umre, aralarında işlenen günahlara kefarettir. (Allah
tarafından) kabul gören haccın karşılığı ise ancak cennettir.”
Hadis kaynakları : (B1773 Buhârî, Umre, 1; M3289 Müslim, Hac, 437)


 

Ümmü Ma’kıl’in rivayet ettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle
buyurmuştur: “Ramazan’da yapılan bir umre, (sevap bakımından) hacca
denktir.”
Hadis kaynakları : (T939 Tirmizî, Hac, 95)


 

 

Hz. Ömer’den nakledildiğine göre, umreye gitmek için izin isteyince Hz.
Peygamber (sav) ona şöyle demişti: “Kardeşçiğim! Duana bizi de ortak et ve
bizi unutma!”
Hadis kaynakları : (T3562 Tirmizî, Deavât, 109; İM2894 İbn Mâce, Menâsik, 5)


 

Ebû Saîd el-Hudrî’nin (ra) rivayet ettiğine göre, Hz. Peygamber (sav)
şöyle buyurmuştur: “Ye’cûc ve Me’cûc’un çıkmasından sonra bile mutlaka
Beytullah’a hac ve umre (ziyareti) yapılacaktır.”
Hadis kaynakları : (B1593 Buhârî, Hac, 47)


 

Cevap bırakın

Aramanızı yukarıya yazmaya başlayın ve aramak için geri tuşuna basın.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.