0%

Tefsir ve tevil ile ilgili hadisi şerifler

TEFSİR VE TEVİL İLE İLGİLİ HADİSİ ŞERİFLER

TEFSİR ve TEVİL
VAHYİ ANLAMA ÇABASI

 

Amr b. Şuayb’ın, babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine
göre, Hz. Peygamber (sav) bir grubun tartıştıklarını işitmiş ve
onlara şöyle buyurmuştur:
“Sizden öncekiler işte böyle helâk oldular. Allah’ın Kitabı’nın bir kısmını
diğeriyle mukayese ediyor (çelişki arıyor)lardı. Oysa Allah’ın Kitabı, bir kısmı
diğerini doğrulamak üzere indi. Kur’an’ın bazı âyetlerini ileri sürerek diğerlerini
yalanlamayın. Onun (mahiyetini) bildiğiniz âyetleri üzerinde konuşun;
bilmediklerinizi ise onu bilene bırakın.”
Hadis Kaynakları : (HM6741 İbn Hanbel, II, 185)


 

Cündeb b. Abdullah’ın naklettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle
buyurmuştur: “Kur’an’ı, kalpleriniz kaynaştığı müddetçe okuyup müzakere
edin. Ayrılığa düştüğünüzde ise onun başından kalkın.”
Hadis Kaynakları : (B5060 Buhârî, Fedâilü’l-Kur’ân, 37; M6777 Müslim, İlim, 3)


 

İbn Abbâs’ın naklettiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur:
“Kim Kur’an hakkında bilgisizce konuşursa, cehennemdeki yerine hazırlansın.”
Hadis Kaynakları : (T2950 Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’ân, 11)


 

İbn Abbâs anlatıyor: Allah Resûlü (sav) beni kucakladı ve şöyle buyurdu:
“Allah’ım, ona hikmeti ve Kur’an’ın tevilini öğret.”
Hadis Kaynakları : (İM166 İbn Mâce, Sünnet, 11)


 

Cevap bırakın

Aramanızı yukarıya yazmaya başlayın ve aramak için geri tuşuna basın.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.