0%

Sünnet ile ilgili hadisi şerifler

SÜNNET İLE İLGİLİ HADİSLER

SÜNNET
NEBEVÎ KILAVUZ

 

Câbir b. Abdullah’ın rivayet ettiğine göre Resûlullah (sav) hutbesinde
teşehhüdden sonra şöyle buyururdu:
“Sözün en güzeli Allah’ın (cc) Kitabı’dır. Rehberliğin en güzeli ise Muhammed’in
rehberliğidir.”
Hadis Kaynakları : (HM14484 İbn Hanbel, III, 320)


 

Ebû Hüreyre’nin naklettiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur:
“Bana itaat eden, Allah’a itaat etmiştir. Bana isyan eden de Allah’a isyan
etmiştir…”
Hadis Kaynakları : (M4749 Müslim, İmâre, 33)


 

Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle
buyurmuştur: “Size ne emrettimse onu yapınız; size neyi yasakladımsa ondan
sakınınız.”
Hadis Kaynakları : (İM1 İbn Mâce, Sünnet, 1)


 

Irbâd b. Sâriye şöyle anlatmaktadır: “Resûlullah (sav) bir gün sabah
namazından sonra gözleri yaşartan, kalpleri hüzünlendiren son derece
dokunaklı bir konuşma yaptı. (Öyle ki ashâbdan) biri (dayanamayarak),
“Ey Allah’ın Resûlü! Sanki veda konuşması yaptın, bize ne tavsiye
edersin?” dedi. Bunun üzerine Allah Resûlü şu tavsiyelerde bulundu:
“Size Allah’a karşı sorumluluk bilincinde olmayı ve Habeşli bir köle de olsa
(başınızdaki idareciyi) dinleyip itaat etmeyi tavsiye ederim. Çünkü benden
sonra yaşayacak olanlarınız çok ihtilâflar görecekler. Sonradan çıkarılmış (aslı
olmayan) şeylerden ise sakının! Çünkü sonradan çıkarılmış her şey bid’attir.
Sizden kim bu dönemlere ulaşırsa, benim sünnetime ve doğru yolu bulan,
hidayete erdirilmiş halifelerin sünnetine sarılsın! Bunlara azı dişlerinizle
(tuttuğunuz gibi sımsıkı) sarılın.”
Hadis Kaynakları : (T2676 Tirmizî, İlim, 16; D4607 Ebû Dâvûd, Sünnet, 5)


 

İmam Mâlik’e ulaştığına göre Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:
“Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu
şaşırmayacaksınız: Allah’ın Kitabı ve Peygamberinin sünneti.

Hadis Kaynakları : (MU1628 Muvatta’, Kader, 3)


 

Cevap bırakın

Aramanızı yukarıya yazmaya başlayın ve aramak için geri tuşuna basın.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.