0%

Şükür ile ilgili hadisi şerifler

ŞÜKÜR İLE İLGİLİ HADİSİ ŞERİFLER

ŞÜKÜR
NİMETLERİN KADRİNİ BİLMEK!

 

Ziyâd, Mugîre’nin (ra) şöyle dediğini işitmiştir:
“Hz. Peygamber (sav) ayakları (ya da bacakları) şişinceye kadar (gece)
namaz kılardı. Bu durum hakkında ona bir şey söylendiğinde, ‘Şükreden
bir kul olmayayım mı?’ derdi.”
Hadis Kaynakları : (B1130 Buhârî, Teheccüd, 6)


 

Ebû Hüreyre’nin naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:
“İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah’a da şükretmez.”
Hadis Kaynakları : (T1954 Tirmizî, Birr, 35)


 

Câbir (b. Abdullah) tarafından nakledildiğine göre, Hz. Peygamber
(sav) şöyle buyurmuştur: “Bir kimseye bir nimet verilir de onu (hayırla yâd
ederek) dile getirirse, onun şükrünü yerine getirmiş olur. Eğer onu (kimseye
söylemeyerek) gizlerse ona nankörlük etmiş olur.”
Hadis Kaynakları : (D4814 Ebû Dâvûd, Edeb, 11)


Ebû Hüreyre’den nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle
buyurmuştur: “Yiyip şükreden kimse sabrederek oruç tutan kimse gibidir.”
Hadis Kaynakları : (T2486 Tirmizî, Sıfâtü’l-kıyâme, 43; İM1764 İbn Mâce, Sıyâm, 55)


 

Cevap bırakın

Aramanızı yukarıya yazmaya başlayın ve aramak için geri tuşuna basın.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.