0%

Şirk koşmak ile ilgili hadisi şerifler

ŞİRK KOŞMAK İLE İLGİLİ HADİSİ ŞERİFLER

ŞİRK
ALLAH’A ORTAK KOŞMAK/
EN BÜYÜK ZULÜM

 

Ebû İdrîs diyor ki, “Muâviye’yi hutbe verirken dinledim. O, Allah
Resûlü’nden (sav) az hadis naklederdi. Hutbesinde Resûlullah’ın şu
sözlerini işittiğini naklediyordu: ‘Bir mümini kasten öldüren kimse veya
Allah’ı inkâr etmiş olarak ölen kimse hariç, Allah’ın her günahı bağışlayacağı
umulur.’”
Hadis Kaynakları :  (N3989 Nesâî, Muhârebe, 1)


 

Abdullah (b. Mes’ûd) (ra) anlatıyor: Resûlullah’a (sav) “Allah katında en
büyük günah nedir?” diye sordum. “Seni yarattığı hâlde Allah’ın bir denginin
olduğunu kabul etmendir.” buyurdu.
Hadis Kaynakları :  (B4761 Buhârî, Tefsîr, (Furkân) 2)


 

Abdullah (b. Mes’ûd) tarafından rivayet edildiğine göre, Resûlullah
(sav) şöyle buyurmuştur: “Her kim Allah’a bir şeyi ortak koşarak ölürse
cehenneme girer.”
Hadis Kaynakları :  (M268 Müslim, Îmân, 150)


 

Abdurrahman’ın, babası Ebû Bekre’den rivayet ettiğine göre,
Resûlullah (sav), “Size en büyük günahın ne olduğunu söyleyeyim mi?”
diye sorunca, ashâb, “Evet, buyur ey Allah’ın Resûlü!” dediler. Bunun
üzerine Resûlullah, “Allah’a ortak koşmak ve anaya babaya isyan, eziyet
etmektir…” buyurdu.
Hadis Kaynakları :  (B5976 Buhârî, Edeb, 6)


 

Cevap bırakın

Aramanızı yukarıya yazmaya başlayın ve aramak için geri tuşuna basın.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.