0%

Şeytanla ilgili hadisi şerifler

ŞEYTANLA İLGİLİ HADİSİ ŞERİFLER

ŞEYTAN
İNSANIN EZELÎ DÜŞMANI

 

Enes’ten nakledildiğine göre … Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur:
“Şeytan, kanın dolaştığı gibi insanın içinde dolaşır.”
Hadis Kaynakları: (M5678 Müslim, Selâm, 23: B3281 Buhârî, Bed’ü’l-halk, 11)


 

Ebû Saîd el-Hudrî’nin işittiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:
“İblis, Rabbine ‘Senin izzetin ve celâlin üzerine yemin ederim ki ruhları
(bedenlerinde) olduğu sürece âdemoğullarını saptırmaya devam edeceğim.’
demiş, Allah da ‘İzzetim ve celâlim hakkı için, onlar af diledikleri sürece ben de
onları bağışlayacağım.’ karşılığını vermiştir.”
Hadis Kaynakları :(HM11264 İbn Hanbel, III, 29)


 

Abdullah b. Mes’ûd’dan nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle
buyurmuştur: “Âdemoğluna şeytan da melek de yaklaşır. Şeytanın yaklaşması,
kötülüğe yönlendirmek ve hakkı yalanlatmak şeklindedir. Meleğin yaklaşması
ise iyiliğe yönlendirmek ve hakkı doğrulatmak şeklindedir. Kim böyle (meleğin
telkinini) hissederse bunun Allah’tan olduğunu bilsin ve Allah’a hamdetsin. Kim
de diğerini (şeytanın vesvesesini) hissederse, taşlanmış ve kovulmuş şeytandan
Allah’a sığınsın.”
Hadis Kaynakları :(T2988 Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’ân, 2)


Sebre b. Ebû Fâkih’in işittiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:
“Şeytan, her fırsatta âdemoğlunun karşısına çıkar. İslâm’a giden yolda da
önüne çıkar ve ‘Sen şimdi Müslüman olup dinini, babanın ve atalarının dinini
terk mi edeceksin?’ der. O kişi şeytanı dinlemez ve Müslüman olur…”
Hadis Kaynakları :(N3136 Nesâî, Cihâd, 19)


 

Ebû Hüreyre’den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle
buyurmuştur: “Mümin, tıpkı sizden birinin yolculukta devesini yorduğu gibi,
şeytanlarını yorar (zayıf düşürür).”
Hadis Kaynakları :(HM8927 İbn Hanbel, II, 380)

 


 

Cevap bırakın

Aramanızı yukarıya yazmaya başlayın ve aramak için geri tuşuna basın.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.