0%

Sadaka ile ilgili hadisi şerifler

SADAKA İLE İLGİLİ HADİSİ ŞERİFLER

 

SADAKA SADAKETİN GÖSTERGESİ

 

 

Saîd b. Ebû Bürde”nin, babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Her Müslüman”ın sadaka vermesi gerekir.”

Hadis kaynakları :(M2333 Müslim, Zekât, 55; B1445 Buhârî, Zekât, 30)

 


 

 

Câbir b. Abdullah”ın (ra) naklettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Her iyilik/güzel iş bir sadakadır.”

Hadis kaynakları :(B6021 Buhârî, Edeb, 33)

 


 

Enes b. Mâlik”in naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Kuşkusuz sadaka, Rabbin hoşnutsuzluğunu giderir (Allah”ın kişiye huzurlu bir hayat bağışlamasına vesile olur, işlenen kötülüklere mukabil başa gelebilecek kötülüklere de kefaret olur) ve kötü bir şekilde ölmeyi (Allah”ın izniyle) önler.”

Hadis kaynakları :(T664 Tirmizî, Zekât, 28)


 

 

Adî b. Hâtim”in naklettiğine göre, Resûlullah (sav) cehennemden bahsetti, ondan Allah”a sığındı ve yüzünü üç defa çevirdikten sonra şöyle buyurdu: “Yarım hurma (sadaka) ile bile olsa cehennemden korunun. Eğer bunu da bulamazsanız güzel bir sözle (korunun).”

Hadis kaynakları :(M2350 Müslim, Zekât, 68)


 

 

Ebû Hüreyre (ra) anlatıyor: “Bir adam Hz. Peygamber”e (sav), “Ey Allah”ın Resûlü, hangi sadaka en faziletlidir?” diye sordu. Hz. Peygamber,  Sağlıklı iken ve fakirlik endişesi ve zengin olma hırsı ile hareket ederken tasaddukta bulunabilmendir.(Sadaka vermeyi) can boğaza gelip de (son nefesini yaşadığın âna kadar) erteleme…” buyurdu.”

Hadis kaynakları :(B2748 Buhârî, Vesâyâ, 7)


 

 

Abdullah b. Yezid”in Ebû Mes”ûd el-Bedrî”den işittiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Kişinin ailesi için yaptığı harcama da sadakadır.”

Hadis kaynakları :(B4006 Buhârî, Meğâzî, 12)

 


 

Cevap bırakın

Aramanızı yukarıya yazmaya başlayın ve aramak için geri tuşuna basın.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.