0%

Rızık ile ilgili hadisi şerifler

RIZIK İLE İLGİLİ HADİSİ ŞERİFLER

RIZIK
ALLAH’TAN GELEN NİMET

 

Ebû Hüreyre’den nakledildiğine göre,
Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:
“Allah’ın eli doludur. Gece gündüz yaptığı cömertçe lütuflar, O’nun elindekileri
tüketmez.”; “Gökleri ve yeri yarattığı günden beri neler verdiğini görmüyor
musunuz? (Bütün bu verdikleri) Allah’ın elindeki hiçbir şeyi eksiltmemiştir.” Ve
ekledi: “O’nun arşı, suyun üzerindedir. Diğer elinde de terazi vardır (âdildir). O,
kimine az verir, kimine de çok verir.”
Hadis Kaynakları :  (B7411 Buhârî, Tevhîd, 19)


 

Hâlid (el-Esedî)’nin oğulları Habbe ve Sevâ’ anlatıyor: Hz. Peygamber
(sav) bir şeyi tamir etmekle meşgul iken yanına gittik ve ona yardım
ettik. O da bize şöyle dedi: “Başlarınız hareket ettiği (yaşadığınız) sürece
rızık konusunda ümitsizliğe düşmeyin. Annesi insanı, kıpkırmızı ve çıplak
olarak doğurur. Sonra Yüce Allah onun rızkını verir.”
Hadis Kaynakları :  (İM4165 İbn Mâce, Zühd, 14)


 

Ebû Hüreyre’nin naklettiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur:
“Sizden aşağıda olanlara bakın; yukarıda olanlara bakmayın. Bu, Allah’ın (size
verdiği) nimetleri küçümsememeniz bakımından daha uygun olur.”
Hadis Kaynakları :  (M7430 Müslim, Zühd, 9)


 

Mikdâm’dan (ra) rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle
buyurmuştur: “Kesinlikle hiç kimse kendi el emeğinden daha hayırlı bir yemek
yememiştir…”
Hadis Kaynakları :  (B2072 Buhârî, Büyû’, 15)


 

Câbir (b. Abdullah)’ın naklettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle
buyurmuştur: “Kime bir nimet verilir ve o da o nimeti dile getirirse, onun
şükrünü yerine getirmiş olur. Eğer onu gizlerse, nimete nankörlük etmiş olur.”
Hadis Kaynakları :  (D4814 Ebû Dâvûd, Edeb 11)


 

Amr b. Şuayb’ın, babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre,
Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Allah, nimetinin eserinin kulunun
üzerinde görülmesini sever.”
Hadis Kaynakları :  (T2819 Tirmizî, Edeb, 54; HM20176 İbn Hanbel, IV, 438)

 

Cevap bırakın

Aramanızı yukarıya yazmaya başlayın ve aramak için geri tuşuna basın.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.