0%

Ramazan ayı ile ilgili hadisi şerifler

RAMAZAN AYI İLE İLGİLİ HADİSİ ŞERİFLER

RAMAZAN
RAHMET, MAĞFİRET ve BERAAT AYI

 

Enes b. Mâlik’ten rivayet edildiğine göre,
Receb ayı girdiği zaman Resûlullah (sav) şöyle dua ederdi:
“Allah’ım! Receb ve Şâban aylarını hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan
ayına ulaştır!”
Hadis kaynakları :((ME3939 Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat, IV, 189)


 

Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle
buyurmuştur: “Mübarek Ramazan ayı size geldi. Yüce Allah bu ayda size oruç
tutmayı farz kıldı. Bu ayda sema (cennet) kapıları açılır, cehennem kapıları ise
kapanır ve şeytanların azgınları bağlanır.”
Hadis kaynakları :(N2108 Nesâî, Sıyâm, 5)


 

Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle
buyurmuştur: “Kim inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek Ramazan
orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır.”
Hadis kaynakları :(B38 Buhârî, Îmân, 28)


 

Hişâm b. Urve’nin, babasından naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle
buyurmuştur: “Kadir gecesini Ramazan ayının son on gününde arayın!”
Hadis kaynakları :(MU701 Muvatta’, İ’tikâf, 6)


 

Ebû Hüreyre’nin rivayet ettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle
buyurmuştur: “Büyük günahlardan kaçınıldığı takdirde, beş vakit namaz
ile cuma, bir sonraki cumaya kadar ve Ramazan diğer Ramazan’a kadar,
aralarında işlenen günahların bağışlanmasına vesiledir.”
Hadis kaynakları :(M552 Müslim, Tahâret, 16)

 


 

Cevap bırakın

Aramanızı yukarıya yazmaya başlayın ve aramak için geri tuşuna basın.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.