0%

Peygamberlere iman ile ilgili hadisi şerifler

PEYGAMBERLERE İMAN İLE İLGİLİ HADİSİ ŞERİFLER

PEYGAMBERLERE İMAN
ALLAH’IN ELÇİLERİNİ TASDİK

 

Ebû Hüreyre anlatıyor: “Bir gün Resûlullah (sav) insanların arasında
oturuyordu. Bir adam geldi ve “Ey Allah’ın Resûlü, iman nedir?” diye
sordu. Resûlullah şöyle buyurdu: “Allah’a, meleklerine, kitabına, O’na
kavuşmaya, peygamberlerine iman etmendir. (Aynı şekilde) öldükten sonra son
dirilişe iman etmendir…” (Soran kişi yanından ayrıldıktan sonra) Resûlullah
buyurdu ki, “Bu (gelen) Cibrîl’dir, insanlara dinlerini öğretmek için geldi.”
Hadis Kaynakları :  (M97 Müslim, Îmân, 5; B50 Buhârî, Îmân, 37)


 

Rebâh b. Abdurrahman b. Huveytıb’dan, ninesinin şöyle dediği
nakledilmiştir: “Resûlullah’ı (sav) şöyle buyururken işittim:
‘… Bana iman etmeyen kimse Allah’a da iman etmemiştir…’”
Hadis Kaynakları : (HM27687 İbn Hanbel, VI, 382)


 

Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah’a (sav), “Hangi amel
daha değerlidir?” diye soruldu. “Allah’a ve Resûlü’ne imandır.” buyurdu.
Hadis Kaynakları : (N4988 Nesâî, Îmân, 1)


 

Ebû Hüreyre’den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle
buyurmuştur: “Ben dünyada ve âhirette Meryem oğlu İsa’ya insanların en
yakın olanıyım. Peygamberler, babaları bir, anneleri ayrı kardeştirler.
Dinleri ise tektir.”
Hadis Kaynakları : (B3443 Buhârî, Enbiyâ, 48)


 

Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle
buyurmuştur: “Hiçbir peygamber yoktur ki, insanların inanmaları için
kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilen ise Allah’ın vahyettiği
vahiy (Kur’ân-ı Kerîm)dir. Bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan
peygamber olacağımı ümit ediyorum.”
Hadis Kaynakları : (B7274 Buhârî, İ’tisâm, 1)


 

Enes b. Mâlik’ten rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav), “Ne mutlu, beni
görüp de iman edenlere!” sözünü bir kere söyledi. “Ne mutlu, beni görmeden
iman edenlere!” ifadesini ise yedi defa tekrarladı.
Hadis Kaynakları : (HM12606 İbn Hanbel, III, 155)


 

Cevap bırakın

Aramanızı yukarıya yazmaya başlayın ve aramak için geri tuşuna basın.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.