0%

Peygamberimize yapılan Salat ve Selam ile ilgili hadisi şerifler

PEYGAMBERİMİZE YAPILAN

SALAT VE SELAM İLE İLGİLİ HADİSİ ŞERİFLER

SALVELE YÜCE RESÛL’E SALÂT ve SELÂM

Hakem’in işitip bize naklettiğine göre, Abdurrahman b. Ebû Leylâ şöyle demiştir: “Kâ’b b. Ucre, benimle karşılaşınca, ‘Sana bir hediye vereyim mi?’ dedi (ve şöyle devam etti): ‘Bir gün Peygamber (sav) yanımıza geldi. Biz, ‘Ey Allah’ın Resûlü! Sana nasıl selâm vereceğimizi öğrendik. Peki, sana nasıl salavât getireceğiz?’ dedik. Allah Resûlü de şöyle buyurdu: ‘Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed ailesine, tıpkı İbrâhim ailesine rahmet eylediğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen, övgüye en lâyık ve şanı en yüce olansın. Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed ailesine, tıpkı İbrâhim ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle! Şüphesiz sen övgüye en lâyık ve şanı en yüce olansın.’ deyin.”

Hadis Kaynakları :(B6357 Buhârî, Deavât, 32; M908 Müslim, Salât, 66)


 

Abdullah b. Mes’ûd’dan rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Kıyamet günü insanların bana en yakını, bana en çok salavât getirendir.”

Hadis Kaynakları : (T484 Tirmizî, vitr, 21)


 

Ali b. Ebû Tâlib’in naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Cimri, yanında anıldığım hâlde bana salavât getirmeyen kimsedir.”
Hadis Kaynakları : (T3546 Tirmizî, Deavât, 100


 

Ebû Hüreyre’nin naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Evlerinizi kabirlere çevirmeyin. Benim kabrimi de bayram yeri hâline getirmeyin. Bana salavât getirin. Çünkü nerede olursanız olun, salavâtınız bana ulaşır.”

Hadis Kaynakları: (D2042 Ebû Dâvûd, Menâsik, 96, 97


 

Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Bana bir kez salavât getirene Allah on kez salavât getirir (rahmet eyler).”

Hadis Kaynakları :(M912 Müslim, Salât, 70)


 

 

 

Cevap bırakın

Aramanızı yukarıya yazmaya başlayın ve aramak için geri tuşuna basın.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.