0%

Oruç ile ilgili hadisi şerifler

ORUÇ İLE İLGİLİ HADİSİ ŞERİFLER

ORUÇ
YALNIZ ALLAH İÇİN

 

Abdullah’ın (b. Ömer) naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle
buyurmuştur: “İslâm beş esas üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilâh
olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın kulu ve Resûlü olduğuna şahitlik etmek,
namazı dosdoğru kılmak, zekât vermek, Kâbe’yi haccetmek ve Ramazan
orucunu tutmak.”
Hadis kaynakları :((M113 Müslim, Îmân, 21)


 

 

Hz. Âişe (ra) anlatıyor: “…Kureyşliler câhiliye döneminde Âşûrâ günü
oruç tutarlardı. Sonra Resûlullah da (sav) Ramazan orucunun farz
kılındığı zamana kadar bu orucun tutulmasını emretti. (Ramazan orucu
farz kılınınca) Resûlullah (sav), “(Âşûrâ orucunu) dileyen tutsun, dileyen
tutmasın.” buyurdu.
Hadis kaynakları :((B1893 Buhârî, Savm, 1)


 

Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin (ra) naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle
buyurmuştur: “Her kim Ramazan orucunu tutar, sonra buna Şevval ayında
altı gün daha eklerse bütün yıl oruç tutmuş gibi olur.”
Hadis kaynakları :((M2758 Müslim, Sıyâm, 204)


 

Ebû Hüreyre (ra) anlatıyor: “Bana dostum (Resûlullah) (sav) üç şey
tavsiye etti: Her ay üç gün oruç tutmak, iki rekât kuşluk namazı kılmak
ve uyumadan önce vitir namazı kılmak.”
Hadis kaynakları :((B1981 Buhârî, Savm, 60)


 

Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle
buyurmuştur: “Ramazan ayından sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan
Muharrem’de (tutulan oruçtur). Farz namazdan sonra en faziletli namaz ise
gece namazıdır.”
Hadis kaynakları :((M2755 Müslim, Sıyâm, 202)


 

Ebû Hüreyre’den nakledildiğine göre,
Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:
“Oruç bir kalkandır. Oruçlu, saygısızlık yapmasın, kötü
konuşmasın. Eğer biri kendisiyle dövüşmeye veya sövüşmeye
kalkışırsa, iki defa, ‘Ben oruçluyum.’ desin…”
Hadis kaynakları :((B1894 Buhârî, Savm, 2)


 

Ebû Hüreyre’den (ra) nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle
buyurmuştur: “Yalanı ve yalana göre hareket etmeyi terk etmeyenin yemeyi
içmeyi bırakmasına Allah’ın ihtiyacı yoktur!”
Hadis kaynakları :((B1903 Buhârî, Savm, 8)


 

Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle
buyurmuştur: “Oruç tutan nice kimseler vardır ki oruçtan nasibi sadece aç
kalmaktır. Geceyi ibadetle geçiren nice kimseler vardır ki kıyamdan nasibi
sadece uykusuz kalmaktır.”
Hadis kaynakları :((İM1690 İbn Mâce, Sıyâm, 21)


 

Enes (b. Mâlik)’ten (ra) rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle
buyurmuştur. “Sahura kalkın. Çünkü sahurda bereket vardır.”
Hadis kaynakları :((M2549 Müslim, Sıyâm, 45)


 

Zeyd b. Hâlid el-Cühenî’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav)
şöyle buyurmuştur: “Bir oruçluya iftar veren, o kişinin sevabı kadar sevap
elde eder. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez.”
Hadis kaynakları :((T807 Tirmizî, Savm, 82)


 

Cevap bırakın

Aramanızı yukarıya yazmaya başlayın ve aramak için geri tuşuna basın.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.