0%

Nazar ile ilgili hadisi şerifler

NAZAR İLE İLGİLİ HADİSİ ŞERİFLER

NAZAR
GÖZ DEĞMESİ

 

İbn Abbâs’tan nakledildiğine göre,
Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:
“Nazar (Göz değmesi) gerçektir. Eğer kaderin önüne geçecek bir şey olsaydı
onun önüne nazar geçerdi…”
Hadis Kaynakları : (M5702 Müslim, Selâm, 42)


 

Hz. Âişe’nin naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:
“(Nazar’dan) Allah’a sığının. Çünkü göz değmesi (nazar) gerçektir.”
Hadis Kaynakları : (İM3508 İbn Mâce, Tıb, 32)


 

İbn Abbâs’tan (ra) nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) Hasan
ile Hüseyin için dua ederek şu sözlerle Allah’a sığınırdı: “Eûzü bikelimâti’llâhi’t-tâmmeti min külli şeytânin ve hâmmetin ve min külli aynin
lâmmetin.” (Her tür şeytandan, haşereden, kem nazardan Allah’ın tam
kelimelerine —sonsuz iradesine ve hükmüne— sığınırım.) Sonra da, “Atanız
İbrâhim de bu duayı oğulları İsmâil ile İshak için yapardı.” derdi.
Hadis Kaynakları : (B3371 Buhârî, Enbiyâ, 10)


 

Ebû Hüreyre’nin naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:
“Kim düğüm yapar sonra ona üflerse sihir yapmış olur. Kim sihir yaparsa
şirk koşmuş olur. Kim de (kendisini koruması için nazarlık ve benzeri) bir şey
takarsa, o taktığı şeyin korumasına havale edilir.”
Hadis Kaynakları : (N4084 Nesâî, Muhârebe, 19)


 

Cevap bırakın

Aramanızı yukarıya yazmaya başlayın ve aramak için geri tuşuna basın.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.