0%

Namazın kılınışı ile ilgili hadisi şerifler

NAMAZIN KILINIŞI İLE İLGİLİ HADİSİ ŞERİFLER

 

Hz. Ali’nin (ra) rivayet ettiğine göre,
Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur:
“Namazın anahtarı temizliktir. Başlangıcı tekbir, bitimi ise selâmdır.”
Hadis kaynakları : (D61 Ebû Dâvûd, Tahâret, 31)


 

Mâlik (b. Huveyris) anlatıyor: Biz yaşça birbirine yakın bir grup gençle
Hz. Peygamber’e (sav) geldik ve onun yanında yirmi gün kaldık. Allah
Resûlü (sav) çok merhametli ve şefkatli idi. Ailelerimizi özlediğimizi ya
da —dönmeyi— arzuladığımızı anlayınca geride kimleri bıraktığımızı
sordu, biz de anlattık. Bunun üzerine şöyle buyurdu: “Ailelerinizin
yanına dönün. Onlarla ikamet edin. Onlara, (öğrendiklerinizi) öğretin ve
onlardan (dinin gereklerini yapmalarını) isteyin. Benim nasıl namaz kıldığımı
gördüyseniz siz de namazı öyle kılın. Namaz (vakti) geldiğinde içinizden biri
sizin için ezan okusun. En büyüğünüz de size imam olsun.”
Hadis kaynakları : (B631 Buhârî, Ezân, 18)


 

Muâviye b. Hakem es-Sülemî’den rivayet edildiğine göre, (Allah Resûlü
(sav)) şöyle buyurmuştur: “Bu namazda insan kelâmı konuşulmaz. Namaz
ancak tesbih, tekbir ve Kur’an okumaktır.”
Hadis kaynakları : (M1199 Müslim, Mesâcid, 33)


 

Enes (b. Mâlik)’ten nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle
buyurmuştur: “Muhakkak ki sizden biri namaz kılarken (aslında) Rabbiyle
özel olarak konuşmaktadır…”
Hadis kaynakları : (B413 Buhârî, Salât, 36)


 

Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle
buyurmuştur: “Kulun Rabbine en yakın olduğu (an) secde hâlidir. Öyleyse
(secdede iken) çokça dua ediniz.”
Hadis kaynakları : (M1083 Müslim, Salât, 215)


 

Cevap bırakın

Aramanızı yukarıya yazmaya başlayın ve aramak için geri tuşuna basın.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.