0%

Nafile namaz ile ilgili hadisi şerifler

NAFİLE NAMAZ İLE İLGİLİ HADİSİ ŞERİFLER

NAFİLE NAMAZ
ALLAH’A YAKLAŞTIRAN SECDELER

 

Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre,
Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:
“(Kıyamet günü) kulun ilk hesaba çekileceği şey namazıdır. Eğer bunu tam
olarak yapmışsa (ne âlâ!) Ama (farz namazları tamam) değilse Yüce Allah,
‘Kulumun nafilelerine bakın.’ buyurur. Eğer nafile namazı bulunursa, ‘Onunla
farzları tamamlayın.’ buyurur.”
Hadis kaynakları :(N468 Nesâî, Salât, 9)


 

 

Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle
buyurmuştur: “Allah şöyle buyurdu: ‘Kim benim bir velî kuluma (dostuma)
düşmanlık ederse, ben de ona harp ilân ederim. Kulum, kendisine farz kıldığım
şeylerden daha sevimli bir şeyle bana yaklaşamaz. Kulum nafile ibadetlerle
de bana yaklaşmaya devam eder, ta ki ben onu severim. (Sevince de) artık
onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden isterse
muhakkak ona (istediğini) veririm. Bana sığınırsa muhakkak onu korur ve
kollarım…’”
Hadis kaynakları :(B6502 Buhârî, Rikâk, 38)


 

Abdullah b. Şakîk anlatıyor: “Hz. Âişe’ye, Resûlullah’ın (sav) nafile
namazlarını sordum. Şöyle dedi: ‘Resûlullah benim evimde öğleden
evvel dört rekât (nafile namaz) kılar, sonra (mescide) çıkarak insanlara
namaz kıldırır, ardından gelir ve iki rekât (nafile daha) kılardı. Cemaate
akşam namazını kıldırır, sonra (benim evime) gelir, iki rekât nafile
kılardı. Cemaate yatsıyı kıldırır ve yine benim evime gelir, iki rekât
(nafile) kılardı. Geceleyin vitirle beraber olmak üzere dokuz rekât namaz
kılardı…’”
Hadis kaynakları :(M1699 Müslim, Müsâfirîn, 105; D1251 Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 1)


 

Ebû Saîd ve Ebû Hüreyre’den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle
buyurmuştur: “Bir kimse geceleyin hanımını uyandırır da ikisi de namaz
kılarsa veya birlikte iki rekât namaz kılarlarsa zâkirîn ve zâkirâtın (Allah’ı
çokça anan erkekler ve hanımların) arasına yazılırlar.”
Hadis kaynakları :(D1309 Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 18)


 

Ebû Seleme b. Abdurrahman, Hz. Âişe’ye (ra), “Resûlullah’ın (sav)
Ramazan’da kıldığı namazlar nasıldı?” diye sordu. O da şöyle cevap
verdi: “Resûlullah Ramazan’da da Ramazan dışındaki gecelerde de on bir
rekâttan fazla namaz kılmazdı. Önce dört rekât kılardı ki o rekâtların
güzelliğini ve uzunluğunu sorma! Sonra dört rekât daha kılardı.
Bunların da güzelliğini ve uzunluğunu sorma! Sonra da üç rekât (vitir
namazı) kılardı…”
Hadis kaynakları :(B2013 Buhârî, Salâtü’t-terâvîh, 1; M1723 Müslim, Müsâfirîn, 125)


 

Cevap bırakın

Aramanızı yukarıya yazmaya başlayın ve aramak için geri tuşuna basın.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.