0%

Münafıklık ile ilgili hadisi şerifler

MÜNAFIKLIK İLE İLGİLİ HADİSİ ŞERİFLER

MÜNAFIKLIK
İKİ YÜZLÜLÜK

İbn Ömer’in rivayet ettiğine göre,
Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:
“Münafık, iki sürü arasında gidip gelen şaşkın koyun gibidir.
Bir o sürüye gider, bir bu sürüye!”
Hadis Kaynakları :  (M7043 Müslim, Sıfâtü’l-münâfıkîn, 17)


 

Abdullah b. Kâ’b’ın, babasından rivayet ettiğine göre, Hz. Peygamber
(sav) şöyle buyurmuştur: “Mümin, rüzgârın yatırıp kaldırdığı (ama zarar
vermediği) yeşil ekin gibidir. Münafık ise dimdik iken, rüzgârın bir defada
kökünden söküverdiği selvi ağacı gibidir.”
Hadis Kaynakları :  (B5643 Buhârî, Merdâ,1)


 

Ebû Hüreyre’nin rivayet ettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle dua ederdi:
“Allah’ım! Bozgunculuktan, münafıklıktan
ve kötü ahlâktan sana sığınırım.”
Hadis Kaynakları :  (D1546 Ebû Dâvûd, Vitr, 32)


 

Abdullah b. Amr’ın rivayet ettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle
buyurmuştur: “Şu dört özellik kimde bulunursa o, tam bir münafık olur.
Kimde bu niteliklerden biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde
münafıklıktan bir özellik vardır: Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet
eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde cayar. Husumet sırasında
haktan sapar.”
Hadis Kaynakları :  (B34 Buhârî, Îmân, 24)


 

Ebû Hüreyre’nin (ra) rivayet ettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle
buyurmuştur: “Kıyamet günü Allah katında insanların en kötülerinin şunlara
bir yüzle, bunlara diğer bir yüzle gelen ikiyüzlüler olduğunu görürsün!”
Hadis Kaynakları :  (B6058 Buhârî, Edeb, 52)


 

Cevap bırakın

Aramanızı yukarıya yazmaya başlayın ve aramak için geri tuşuna basın.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.