0%

Mükellefiyet ile ilgili hadisi şerifler

MÜKELLEFİYET İLE İLGİLİ HADİSİ ŞERİFLER

MÜKELLEFİYET
İNSANÎ YÜKÜMLÜLÜK

 

Hz. Âişe’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle
buyurmuştur: “Güç yetirebileceğiniz amelleri yapmaya gayret
ediniz. Allah usanmaz da siz usanırsınız. Allah katında amellerin
en sevimlisi az da olsa devamlı olanıdır.”
Hadis Kaynakları : (D1368 Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 27)


 

Hz. Âişe’den (ra) rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle
buyurmuştur: “Üç kişiden sorumluluk kaldırılmıştır: Uyuyandan uyanıncaya
kadar, akıl hastalığına duçar olandan aklı başına gelinceye kadar ve çocuktan
bulûğ (ergenlik) çağına gelinceye kadar.”
Hadis Kaynakları : (D4398 Ebû Dâvûd, Hudûd, 17)


 

Ebû Zer el-Ğıfârî’den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle
buyurmuştur: “Allah, yanılarak, unutarak ve zor kullanılarak yaptıklarından
dolayı ümmetimi sorumlu tutmaz.”
(İM2043 İbn Mâce, Talâk, 16)
Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle
buyurmuştur: “Yüce Allah, dile getirmedikleri veya yapmadıkları müddetçe,
içlerinden geçirdikleri şeylerden dolayı ümmetimi sorumlu tutmaz.”
Hadis Kaynakları : (N3463 Nesâî, Talâk, 22)


 

Ebû Hüreyre’den (ra) nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle
buyurmuştur: “Din kolaydır. Bir kişi takatinin üstünde ibadete kalkışırsa
din karşısında âciz kalır. Bunun için aşırıya kaçmayın, dosdoğru yolu tutun
ve (salih amellerden alacağınız mükâfattan ötürü) sevinin. Sabah, akşam
ve gecenin bir kısmında (dinç olduğunuz vakitlerden) yararlanın (ki taat ve
ibadetinize devam edin).”
Hadis Kaynakları : (B39 Buhârî, Îmân, 29)


 

Cevap bırakın

Aramanızı yukarıya yazmaya başlayın ve aramak için geri tuşuna basın.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.