0%

Mescitler ve Camiler ile ilgili hadisi şerifler

MESCİTLER VE CAMİLER İLE İLGİLİ HADİSİ ŞERİFLER

MESCİT ve CAMİLER
RAHMÂN’IN EVLERİ

 

Câbir b. Abdullah’tan nakledildiğine göre,
Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:
“Yeryüzü (toprak) benim için mescit ve temiz kılınmıştır. Ümmetimden kim
nerede namaz vaktine ulaşırsa hemen orada namazını kılabilir.”
Hadis kaynakları : (N737 Nesâî, Mesâcid, 42)


 

 

Osman b. Affân, mescidi yeniden bina etmek istemiş, halk bunu hoş
görmeyerek onu olduğu gibi bırakmasını istemişlerdi. Bunun üzerine
Osman, “Ben Allah Resûlü’nü (sav), ‘Her kim Allah için bir mescit
bina ederse, Allah ona cennette bu mescidin benzeri (bir köşk) bina eder.’
buyururken işittim.” dedi.
Hadis kaynakları : (M7471 Müslim, Zühd, 44)


 

Ebû Hüreyre’nin naklettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle
buyurmuştur:
“Müslüman bir kimse mescitleri namaz ve zikir için kendine yer-yurt
edindiğinde, Allah onun bu durumuna, gurbetten dönen kişiye ailesinin
sevindiği gibi sevinir.”
Hadis kaynakları : (İM800 İbn Mâce, Mesâcid, 19)


 

Hz. Âişe şöyle demiştir:
“Allah Resûlü (sav) mahallelerde mescitler inşa edilmesini, buraların
temiz tutulmasını ve güzel kokularla kokulandırılmasını emretti.”
Hadis kaynakları : (D455 Ebû Dâvûd, Salât, 13; T594 Tirmizî, Cum’a, 64)


 

Câbir b. Abdullah’ın rivayet ettiğine göre,
Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:
“Her kim sarımsak veya soğan yemişse bizden —ya da mescidimizden—
uzak dursun ve evinde otursun.”
Hadis kaynakları : (B7359 Buhârî, İ’tisâm, 24)


 

Cevap bırakın

Aramanızı yukarıya yazmaya başlayın ve aramak için geri tuşuna basın.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.