0%

Meleklerle ilgili hadisi şerifler

MELEKLERLE İLGİLİ HADİSİ ŞERİFLER

ÂLEMLERİN NURDAN VARLIKLARI

 

Hz. Âişe’den nakledildiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle
buyurmuştur: “Melekler nurdan, cinler alevli ateşten, Âdem ise size
(Kur’an’da) tarif edildiği üzere (balçıktan) yaratılmıştır.”
Hadis Kaynakları :(M7495 Müslim, Zühd, 60


 

Ebû Zer’den nakledildiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur:
“Ben sizin görmediklerinizi görür, işitmediklerinizi duyarım. Gök sarsıldı.
Nasıl sarsılmasın ki! Semada, bir meleğin Allah için secdeye kapanmadığı dört
parmaklık bir yer dahi yoktur.”
Hadis Kaynakları :(İM4190 İbn Mâce, Zühd, 19)


Abdullah (b. Mes’ûd) tarafından nakledildiğine göre, Allah Resûlü (sav)
şöyle buyurmuştur: “Allah’ın yeryüzünde dolaşan melekleri vardır. Onlar,
ümmetimden bana selâm getirirler.”
Hadis Kaynakları :(HM3666 İbn Hanbel, I, 387)


 

Ebû Hüreyre’den (ra) nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle
buyurmuştur: “Gece ve gündüz melekleri dönüşümlü olarak aranızda
bulunurlar. Bu melekler sabah ve ikindi namazlarında buluşurlar. Sonra gece
boyu sizinle bulunan melekler yükselirler. Allah, durumlarını çok iyi bildiği
hâlde insanları onlara sorar: ‘Siz ayrıldığınızda kullarım ne yapıyordu?’
Melekler de ‘Yanlarına vardığımızda da oradan ayrıldığımız sırada da namaz
kılıyorlardı.’ derler.”
Hadis Kaynakları :(B7429 Buhârî, Tevhîd, 23)


 

 

Cevap bırakın

Aramanızı yukarıya yazmaya başlayın ve aramak için geri tuşuna basın.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.