0%

Kunut ile ilgili hadisi şerifler

KUNUT İLE İLGİLİ HADİSİ ŞERİFLER

KUNUT
ALLAH’IN HUZURUNDA DUAYA
DURMAK

 

Enes (b. Mâlik) (ra) şöyle demiştir:
“Peygamber (sav) kurrâ denilen bir birliği (dini anlatmaları için Necid’e)
göndermiş ve onlar (Maûne Kuyusu başında pusuya düşürülüp)
öldürülmüşlerdi. Ben Peygamber’in (sav) onların öldürülmelerine
üzüldüğü kadar hiçbir şeye üzüldüğünü görmedim. (O kadar ki) bir ay
sabah namazında kıyamda kunut yaptı…”
Hadis Kaynakları : (B6394 Buhârî, Deavât, 58)


 

Ali b. Ebû Tâlib’den nakledildiğine göre, Hz. Peygamber vitir namazının
sonunda şöyle dua ederdi: “Allah’ım! Gazabından rızana sığınırım,
cezalandırmandan affına sığınırım. Senden (gelecek her türlü azaptan) Sana
sığınırım. Seni lâyıkıyla övmeyi beceremem.
Sen, kendini övdüğün gibisin.”
Hadis Kaynakları : (N1748 Nesâî, Kıyâmü’l-leyl, 51)


 

Ebû Hüreyre’den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) bir ay yatsı
namazında kunut yaptı ve kunutunda şöyle dedi: “… Allah’ım! Zayıf
düşürülmüş müminleri (müşriklerin baskısından) kurtar!…”
(D1442 Ebû Dâvûd, Vitr, 10)
Ebû Hüreyre anlatıyor: “Ey Allah’ın Resûlü, müşriklere beddua et!”
denildi. Resûlullah ise, “Ben lânetçi olarak gönderilmedim; bilakis ben rahmet
olarak gönderildim.” buyurdu.
Hadis Kaynakları : (M6613 Müslim, Birr, 87)


 

Cevap bırakın

Aramanızı yukarıya yazmaya başlayın ve aramak için geri tuşuna basın.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.