0%

Köleler ile ilgil hadisi şerifler

KÖLERLER İLE İLGİLİ HADİSİ ŞERİFLER

KÜTÜB-Ü SİTTE

Fasıl: AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE
Konu: Köle Azad Etmenin Fazileti
Kaynak: Buhari, Itk 1; Müslim, Itk 24, (1509); Tirmizi, Nüzur 19, (1547)
Ravi (r.a.): Ebu Hüreyre
Hadis: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim bir müslüman erkeği azad ederse, onun her bir uzvuna mukabil, bunun bir uzvunu Allah ateşten azad eder. (Bir diğer rivayette şu ziyade var: “…hatta fercine mukabil fercini…”)
Kayıt No.: 4149 

Fasıl: AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE
Konu: Köle Azad Etmenin Fazileti
Kaynak: Ebu Davud, Itk 13, (3964)
Ravi (r.a.): Vasile İbnu’l-Eska’
Hadis: Kendisine -katl sebebiyle ateş- vacib olan bir arkadaşımızla Resulullah (sav)’a gelmiştik. “Ona bedel bir köle azad edin, Allah da onun her bir uzvuna bedel sizden bir uzvu ateşten azad etsin!” buyurdu.
Kayıt No.: 4150 

Fasıl: AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE
Konu: Köleyle Musahabe Ve Muamele Adabı
Kaynak: Tirmizi, Birr 29, (1947)
Ravi (r.a.): Ebu Bekr
Hadis: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kötü muamele sahibi cennete giremez.”
Kayıt No.: 4151 

Fasıl: AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE
Konu: Köleyle Musahabe Ve Muamele Adabı
Kaynak: Ebu Davud, Edeb, 133, (5162, 5163)
Ravi (r.a.): Rafi’ İbnu Mekis
Hadis: Resulullah (sav) buyurdular ki: “İyi muamele artmadır -veya uğurdur dedi- kötü huyda uğursuzluktur.”
Kayıt No.: 4152 

Fasıl: AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE
Konu: Köleyle Musahabe Ve Muamele Adabı
Kaynak: Ebu Davud, Edeb 133, (5164); Tirmizi, Birr 31, (1950)
Ravi (r.a.): İbnu Ömer
Hadis: Bir adam Resulullah (sav)’a gelerek: “Hizmetçiyi ne kadar affedeyim?” diye sordu. Aleyhissalatu vesselam susup cevap vermedi. Adam tekrar: “Ey Allah’ın Resulü! Hizmetçimi ne kadar affedeyim?” diye sordu. Bu sefer: “Her gün yetmiş kere affet.” cevabını verdi.
Kayıt No.: 4153 

Fasıl: AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE
Konu: Köleyle Musahabe Ve Muamele Adabı
Kaynak: Buhari, İman 22, Itk 16, Edeb 44; Müslim, Eyman 40 (1661); Ebu Davud, Edeb 133, (5157, 5168, 5161); Tirmizi, Birr 29, (1946)
Ravi (r.a.): Ma’rur İbnu Süveyd
Hadis: Ebu Zerr’i gördüm, üzerinde bir takım (hülle) vardı, kölesi de aynı şekilde bir takım giyiyordu. Bunun sebebini sordum. Bana şu cevabı verdi: “Resulullah (sav)’ın şöyle söylediğini işitmiştim: “Onlar sizin kardeşleriniz ve yakın adamlarınızdır. Allah Tedla Hazretleri onları ellerinizin altına (emaneten) koymuştur. Kimin kardeşi eli altında ise, yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin, yapamayacağı iş buyurmayınız, eğer buyurursanız onlara yardım edin.”
Kayıt No.: 4154 

Fasıl: AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE
Konu: Köleyle Musahabe Ve Muamele Adabı
Kaynak: Buhari, Et’ime 55, Itk 18; Tirmizi, Et’ime 44, (1854); Ebu Davud, Et’ime 51, (3846); Müslim, Eyman 42, (1663)
Ravi (r.a.): Ebu Hüreyre
Hadis: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Birinize hizmetçisi yemeğini getirince, onu beraber yemek üzere oturtmayacaksa, hiç olsun bir iki lokma veya bir iki yiyecek yersin. Zira yemeğin hararet (pişirme) ve muamele (zahmeti)ni o çekmiştir.”
Kayıt No.: 4155 

Fasıl: AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE
Konu: Köleyle Musahabe Ve Muamele Adabı
Kaynak: Tirmizi, Birr 32, (1951)
Ravi (r.a.): Ebu Saidi’l-Hudri
Hadis: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Biriniz hizmetçisini dövünce, hizmetçi Allah’ın ismini zikrede(rek Allah aşkına vurma diye)cek otursa derhal elinizi kaldırın.”
Kayıt No.: 4156 

Fasıl: AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE
Konu: Köleyle Musahabe Ve Muamele Adabı
Kaynak: Müslim, Eyman 31, (1658); Tirmizi, Nüzur 14, (1542); Ebu Davud, Edeb 133, (6166, 5167)
Ravi (r.a.): Muaviye İbnu Süveyd İbni Mukarrin
Hadis: Bizim bir azadlımıza bir tokat attım ve kaçtım. Sonra öğleden az önce döndüm, babamın arkasında namaz kıldım. Babam azadlıyı da beni de çağırdı. Sonra hizmetçiye: “Misilleme (onun sana yaptığının mislini) yap!” dedi. Hizmetçi affetti. Bunun üzerine babam anlattı: “Biz Beni Mukarrin, Resulullah (sav) zamanında tek bir hizmetçiye sahiptik. Ona birimiz bir tokat vurdu. Bu hadise Aleyhissalatu vesselamın kulağına ulaşmıştı: “Onu azad edeceksiniz!” emir buyurdular. Kendisine: “Ondan başka hizmetçileri yok!” dendi. Bunun üzerine: “öyleyse onu hizmetlensinler. Ancak ne zamandan ondan müstağni olurlarsa, derhal yol versinler!” buyurdular.
Kayıt No.: 4157 

Fasıl: AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE
Konu: Köleyle Musahabe Ve Muamele Adabı
Kaynak: Müslim, Eyman 34, (1659); Ebu Davud, Edeb 133, (5169, 6160); Tirmizi, Birr 30,(1949)
Ravi (r.a.): Ebu Mes’ud el-Bedri
Hadis: Ben köleme kamçıyla vuruyordum. Arkamdan bir ses işittim. “Ebu Mes’ud, bil!” diyordu. Öfkeden sesi tanıyamadım. Bana yaklaşınca onun Resulullah (sav) olduğunu gördüm. “Ebu Mes’ud bil! Ebu Mes’ud bil!” diyordu. Kamçıyı elimden attım. “Ebu Mes’ud bil! Allah senin üzerinde senin bunun üzerindekinden daha fazla muktedir” dedi. Ben: “Bundan sonra ebediyen köle dövmeyeceğim” dedim.
Kayıt No.: 4158 

 

Fasıl: AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE
Konu: Köleyle Musahabe Ve Muamele Adabı
Kaynak: Buhari, Hudud 46; Müslim, Eyman 77, (1660); Ebu Davud, Edeb 133, (5165); Tirmizi, Birr 30, (1948)
Ravi (r.a.): Ebu Hüreyre
Hadis: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim kölesine kazifta bulunursa (zina isnadı yaparsa) kölesi bu iftiradan beri ise, Kıyamet günü celde uygulanır. Dediği doğru ise o başka.”
Kayıt No.: 4159 

Fasıl: AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE
Konu: Köleyle Musahabe Ve Muamele Adabı
Kaynak: Buhari, Itk 17; Müslim, Elfaz 14, (2249); Ebu Davud, Edeb 83, (4975, 4976)
Ravi (r.a.): Ebu Hüreyre
Hadis: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sizden kimse “kölem”, “cariyem” demesin. Köle de Rabbi (sahibim), rabbeti (sahibem) demesin. Malik (efendi) “Oğlum” “kızım” desin, Memluk (köle) de Seyyidi (efendim), seyyideti desin. Zira hepiniz memluklersiniz. Rabb de aziz ve celil olan Allah’tır.”
Kayıt No.: 4160 

Fasıl: AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE
Konu: Köleyle Musahabe Ve Muamele Adabı
Kaynak: Müslim, Elfaz 15, (2249)
Ravi (r.a.):
Hadis: Bir rivayette şöyle gelmiştir: “Hiç kimse “Rabbini (efendini) doyur; “Rabbine abdest suyu dok”; “Rabbine su ver” demesin. Bilakis “Seyidim”; “efendim” desin. Sizden kimse abdi (kulum), emeti (cariyem) de demesin. Bilakis “oğlum”, “kızım”, “yavrum” desin.”
Kayıt No.: 4161 

Fasıl: AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE
Konu: Köleyle Musahabe Ve Muamele Adabı
Kaynak: Müslim, Elfaz 13, (2249)
Ravi (r.a.):
Hadis: Müslim’in bir diğer rivayetinde: “Sizden kimse “kölem!” “cariyem!” diye söylemesin. Hepiniz Allah’ın kölelerisiniz, bütün kadınlarınız da Allah’ın kullarıdır.”
Kayıt No.: 4162 

Fasıl: AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE
Konu: Köleyle Musahabe Ve Muamele Adabı
Kaynak: Müslim, İman 122-124, (68, 69, 70); Ebu Davud, Hudud 1, (4360); Nesai, Tahrimu’d-Dem 12, (7, 102)
Ravi (r.a.): Cerir
Hadis: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Hangi köle kaçarsa, bilsin ki ondan zimmet (garanti) kalkmıştır, dönünceye kadar namazı kabul edilmez.”
Kayıt No.: 4163 

Fasıl: AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE
Konu: Azad Etme
Kaynak: Buhari, Şirket 5, 14, Itk 4, 17; Müslim, Itk 1, (1501); Muvatta, Itk 1, (2, 772); Ebu Davud, Itk 6 (3940, 3941, 3942, 3943, 3944, 3945, 3946, 3947); Tirmizi, Ahkam 14 (1346, 1347); Nesai, Büyu 106, (7, 319)
Ravi (r.a.): İbnu Ömer
Hadis: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim, kendisi ile bir başkası arasında (ortak) olan bir köle(deki kendine mahsus hisse)yi azad ederse, köleye onun malından adilane bir kıymet biçilir, ne eksik nede fazla. Sonra, eğer zenginse, onun malından [ortaklara hisseleri verilerek] köle azad edilir. Değilse köleden azad ettiği kısım azad olmuştur.”
Kayıt No.: 4164 

Fasıl: AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE
Konu: Azad Etme
Kaynak: Ebu Davud, Itk 16, (3968); Tirmizi, Vesaya 7, (2124)
Ravi (r.a.): Ebu’d-Derda
Hadis: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Köleyi ölme anında azad edenin misali, doyduğu zaman hediyede bulunan adam gibidir.”
Kayıt No.: 4165 

Fasıl: AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE
Konu: Azad Etme
Kaynak: Müslim, Eyman 56, (1668); Muvatta, Itk 3, (2, 774); Tirmizi, Ahkam 27, (1364); Ebu Davud, Itk 10, (3958, 3959, 3960, 3961); Nesai, Cenaiz 65, (4, 64)
Ravi (r.a.): İmran İbnu Husayn
Hadis: Bir adam, öleceği sıra, kendine ait altı köleyi azad etti. Onlardan başka malı da yoklu. Resulullah (sav) onları çağırdı. Onları üç gruba ayırdı, sonra aralarında kur’a çekti, ikisini azad etti, dördünü köle olarak bıraktı. Adamı da şiddetle azarladı.
Kayıt No.: 4166 

Fasıl: AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE
Konu: Azad Etme
Kaynak: Muvatta, Itk 6, (2, 776)
Ravi (r.a.): İbnu Ömer
Hadis: Hangi cariye, efendisinden bir çocuk dünyaya getirirse, artık efendi bu cariyeyi satamaz, hibe edemez, miras da kılamaz. Hayatta oldukça ondan istifade eder, öldü mü artık cariye hür olur.
Kayıt No.: 4167 

Fasıl: AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE
Konu: Azad Etme
Kaynak: Ebu Davud, Itk 7, (3949); Tirmizi, Ahkam 28, (1365); İbnu Mace, Itk 5, (2524)
Ravi (r.a.): Semüre İbnu Cündeb
Hadis: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim zü-rahm mahrem birisin malik olursa, o hürdür.”
Kayıt No.: 4168 

Fasıl: AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE
Konu: Azad Etme
Kaynak: Ebu Davud, Diyat 7, (4519); İbnu Mace, Diyat 29, (2680)
Ravi (r.a.): Amr İbnu Şu’ayb (an ebihi an ceddihi)
Hadis: Resulullah (sav)’a yardım taleb etmek üzere bir adam gelip: “Ey Allahın Resulü! (Efendim) falana ait şu cariye var ya (onun yüzünden efendim bana sıkıntı veriyor)” dedi. Aleyhissalatu vesselam “Vah! Neyin var?” deyince adam: “Bela hasıl oldu. Köle (ben demek istiyor) efendinin cariyesine bakmıştı, efendi kıskançlıkla erkeklik uzvunu burdu (hadım etti)” dedi. Aleyhissalatu vesselam: “Adamı bana getir!” emretti. Efendi çağırıldı ama getirilemedi. Bunun üzerine Aleyhissalatu vesselam: “Öyleyse git, sen hürsün!” ferman buyurdu. Adam: “Ey Allah’ın Resulü! (Efendimin kölesi olmamda direnmesi halinde) kim bana yardımcı olacak?” dedi. Aleyhissalatu vesselam: “Sana yardımcı olmak bütün müslümanlara terettüp eder” cevabını verdi.
Kayıt No.: 4169 

Fasıl: AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE
Konu: Azad Etme
Kaynak: Ebu Davud, Itk 3, (3932); İbnu Mace, Itk 6, (2626)
Ravi (r.a.): Sefine
Hadis: Ben Ümmü Seleme (ra)’nin kölesi idim. Bir gün bana: “Seni azad ediyorum, ancak yaşadığın müddetçe Resulullah (sav)’a hizmet etmeni şart koşuyorum dedi. “Sen bu şartı koşmasan da başka bir şey yapacak değilim!” dedim. Beni azad etti ve bana bu şartı koştu.
Kayıt No.: 4170 

Fasıl: AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE
Konu: Azad Etme
Kaynak: Muvatta, Itk 12, (2,778)
Ravi (r.a.):
Hadis: İmam Malik’e ulaştığına göre, İbnu Ömer (ra)’e azad etme şartıyla satın alınan rakabe-i vacibe’den sorulmuştu. “Hayır, olmaz” cevabını verdi.
Kayıt No.: 4171 

Fasıl: AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE
Konu: Azad Etme
Kaynak: Muvatta, Itk 11, (2,777)
Ravi (r.a.): Fudale İbnu Ubeyd el-Ensari
Hadis: Anlatıldığına göre Fudale’ye, “üzerinde bir köle azad etme borcu bulunan kimsenin veled-i zina’yı azad etmesi caiz olur mu?” diye sorulmuş, o da “Evet” demiştir.
Kayıt No.: 4172 

Fasıl: AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE
Konu: Azad Etme
Kaynak: Muvatta, Itk 13, (2,779)
Ravi (r.a.): Abdurrahman İbnu Ebi Amra el-Ensari
Hadis: Anlattığına göre, annesi, bir köle azad etmek istemiş ve bunu sabaha tehir etmiş, köle de bu sırada ölmüştür. Abdurrahman Kasım İbnu Muhammed’e: “Ben anneme bedel bir köle azad etsem, anneme faydası olur mu (sevabı ulaşır mı)?” diye sorar. Kasım: “Sa’d İbnu Ubade (ra) Resulullah (sav)’a gelip: “Annem vefat etti, ben onun adına bir köle azad etsem ona faydası olur mu?” diye sormuştu. “Evet” cevabını aldı” dedi.
Kayıt No.: 4173 

Fasıl: AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE
Konu: Azad Etme
Kaynak: Muvatta, Itk 14, (2, 779)
Ravi (r.a.): Yahya İbnu Said
Hadis: Abdurrahman İbnu Ebi Bekr (ra), uyuduğu bir uykuda vefat etti. Kız kardeşi Hz. Aişe (ra) onun adına birçok köle azad etti.
Kayıt No.: 4174 

Fasıl: AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE
Konu: Azad Etme
Kaynak: Ebu Davud, Itk 11, (3962); İbnu Mace, Itk 8, (2629)
Ravi (r.a.): İbnu Ömer
Hadis: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim malı olan bir köle azad ederse, kölenin malı kendisinin olur, yeter ki efendisi bu hususta bir şart koşmamış olsun.”
Kayıt No.: 4175 

Fasıl: AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE
Konu: Azad Etme
Kaynak: Muvatta, Itk 21, (2, 782)
Ravi (r.a.): Rebia İbnu Ebi Abdirrahman
Hadis: Zübeyr İbnul Avvam (ra) bir köle satın aldı ve onu azad etti. Bu kölenin, hür bir kadından oğulları vardı. Hz. Zübeyr: “Oğulları benim mevalimdir” dedi. Annesinin efendileri: “Hayır, onlar bizim mevalimizdir” dediler. Bunun üzerine davaları Hz. Osman (ra)’a intikal etti. O, vela’nın Hz. Zübeyr’e ait olduğuna hükmetti.
Kayıt No.: 4176 

Fasıl: AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE
Konu: Azad Etme
Kaynak: Muvatta, Itk 15, (2, 779); Buhari, Itk 2; Müslim, İman 136 (84)
Ravi (r.a.): Aişe
Hadis: Resulullah (sav)’a “Hangi köleyi azad etmek efdaldir?” diye sorulmuştu. “Fiyatça yüksek olanı ve efendisinin nazarında en nefis olanıdır!” cevabını verdi.
Kayıt No.: 4177 

Fasıl: AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE
Konu: Müdebber Kılma – Mükatebe Yapma
Kaynak: Buhari, Büyu 59, 110, İstikraz 16, Husumat 2, Itk 9, Kefaretu’l-Eyman 7, İkrah 4, Ahkam 32; Müslim, Eyman 41, (997); Ebu Davud, Itk 9, (3955, 3956, 3957); Tirmizi, Büyu 11, (1219); Nesai, Büyu 84, (7, 304)
Ravi (r.a.): Cabir
Hadis: Bir adam, kölesini “benden sonra hür olsun” diye azad etmişti. Sonradan ona ihtiyacı doğdu. Resulullah (sav) köleyi alarak: “Bunu benden kim satın alacak?” dedi. Nuaym İbnu Abdillah İbni’n-Nehham (ra) şu şu miktar fiyata satın aldı. Resulullah o parayı (köle sahibine) verdi.
Kayıt No.: 4178 

 

Fasıl: AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE
Konu: Müdebber Kılma – Mükatebe Yapma
Kaynak: Muvatta, Müdebber 4, (2,814)
Ravi (r.a.): Nafi’
Hadis: İbnu Ömer (ra), kendine ait iki cariyeyi müdebber kıldı. Onlar müdebber oldukları halde İbnu Ömer onlara temasta bulunuyordu.
Kayıt No.: 4179 

Fasıl: AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE
Konu: Müdebber Kılma – Mükatebe Yapma
Kaynak: Ebu Davud, Itk 1, (3927); Tirmizi, Büyu 35, (1260); İbnu Mace, Itk 3, (2519)
Ravi (r.a.): Amr İbnu Şuayb (an ebihi an ceddihi)
Hadis: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim kölesi ile yüz okiyye üzerinden mükatebe yapsa da, kölesi bunun on okiyyesi hariç hepsini ödese, yine de köledir.”
Kayıt No.: 4180 

Fasıl: AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE
Konu: Müdebber Kılma – Mükatebe Yapma
Kaynak: Ebu Davud, Itk 1, (3926)
Ravi (r.a.):
Hadis: Ebu Davud’un bir rivayetinde şöyle buyurulur: “Mükateb, üzerinde bir dirhemlik borç kaldığı müddetçe köledir.”
Kayıt No.: 4181 

Fasıl: AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE
Konu: Müdebber Kılma – Mükatebe Yapma
Kaynak: Tirmizi, Büyu 35, (1259); Ebu Davud, Diyat 22, (4582); Nesai, Kasame 36, (8, 45, 46)
Ravi (r.a.): İbnu Abbas
Hadis: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Mükatebe karşı bir hadd işlenir (diyet almaya hak kazanırsa) veya mirasa mazhar olursa, (borcunu ödeyerek) hürriyetinden kazandığı miktarca onlara varis olur.” Resulullah (sav) şöyle buyurdular: “Mükateb, ödediği hisse nisbetinde hür diyeti öder, geri kalanı köle diyetinden öder.”
Kayıt No.: 4182 

Fasıl: AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE
Konu: Müdebber Kılma – Mükatebe Yapma
Kaynak: Ebu Davud, Itk 1, (3928); Tirmizi, Büyu 35, (1261); İbnu Mace, Itk 3, (2520)
Ravi (r.a.): Ümmü Seleme
Hadis: Resulullah (sav) bize buyurdular ki: “Sizden birinin mükatebetinin size hala ödeyeceği borcu varsa da, ona karşı örtünsün.”
Kayıt No.: 4183 

Fasıl: AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE
Konu: Müdebber Kılma – Mükatebe Yapma
Kaynak: Buhari, Mükateb 1
Ravi (r.a.): Musa İbnu Enes İbn-i Malik
Hadis: Şirin, Hz. Enes’e mükatebe yapma talebinde bulundu. Hz. Enes çok zengindi, mükatebe yapmayı reddetti. Şirin Hz. Ömer (ra)’e başvurdu. Hz. Ömer, Enes (ra)’i çağırarak: “Şirinle mükatebe yap!” emretti. Enes (ra) yine kabul etmedi. Hz. Ömer, çubuğuyla Enes’e vurdu. Ve şu ayeti okudu: “Kölelerinizden hür olmak için bedel vermek (mukatebe yapmak) isteyenlerin, -onlardan bir iyilik görürseniz- bedel vermesini kabul edin” (Nur 33). Bunun üzerine Hz. Enes mukatebe yaptı.
Kayıt No.: 4184 

Fasıl: AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE
Konu: Müdebber Kılma – Mükatebe Yapma
Kaynak: Buhari, Mesacid 70, Zekat 61, Büyu 67, 73, Itk 10, Mekatib 2, 3, 4, 5, Hibe 7, Şurut 3, 10, 13, 17, Talak 16, Kefaratü’l-iman 8, Feraiz 19, 20, 22, 23; Müslim, Itk 5, (1504); Muvatta, Itk 17, (2, 780); Ebu Davud, Itk 2, (3929-3930); Nesai, 85, 86 (7, 300); Tirmizi, Büyu 33, (1256), Vesaya 7, (2125); İbnu Mace, Itk 3, (2521)
Ravi (r.a.): Aişe
Hadis: Berire mükatebe bedelini ödemede yardım istemeye geldi…”
Kayıt No.: 4185 

Fasıl: AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE
Konu: Müdebber Kılma – Mükatebe Yapma
Kaynak: Nesai, 85, 86 (7, 300)
Ravi (r.a.): Aişe
Hadis: Nesai’nin rivayetinde şu ziyade mevcuttur: “Berire (ra) kendi nefsinin hürriyete kavuşması için dokuz okiyye üzerine mükatebe yaptı. Her sene bir okiyye ödeyecekti. Resulullah (sav) onu, (hürriyetine kavuştuğu zaman) kocası ile beraberliğe devam etme veya boşanma hususunda muhayyer bıraktı, Kocası köle idi. Berire kendini (kocadan ayrılmayı) tercih etti. Urve der ki: “Kocası hür olsaydı, Aleyhissalatu vesselam Berire’yi muhayyer bırakmazdı.”
Kayıt No.: 4186 

 

Cevap bırakın

Aramanızı yukarıya yazmaya başlayın ve aramak için geri tuşuna basın.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.