0%

Kadınların özel halleri ile ilgili hadisi şerifler

KADINLARIN ÖZEL HALLERİ İLE İLGİLİ HADİSİ ŞERİFLER

KADINLARIN ÖZEL HÂLLERİ
ÂDET, LOĞUSALIK ve İSTİHÂZE

 

Hz. Âişe anlatıyor: “Resûlullah (sav) bana, ‘Mescitten seccadeyi bana
uzatıver.’ dedi. ‘Ben âdetliyim.’ dedim. Bunun üzerine Resûlullah, ‘Âdetli
olma hâli senin elinde değil ki!’ buyurdu.”
Hadis Kaynakları : (M689 Müslim, Hayız, 11)


 

Hz. Âişe diyor ki: “Ben âdetli iken bir şey içer sonra onu Hz. Peygamber’e
(sav) uzatırdım, o da ağzını tam benim ağzımın değdiği yere koyarak
içerdi. Yine ben âdetli iken kemikli etten bir parça ısırıp sonra onu Hz.
Peygamber’e (sav) uzatırdım, o da ağzını tam benim ağzımın değdiği yere
koyar(ak ısırır)dı.”
Hadis Kaynakları : (M692 Müslim, Hayız, 14; D259 Ebû Dâvûd, Tahâret, 102)


 

Mansûr b. Safiyye’nin, annesi aracılığıyla naklettiğine göre, Hz. Âişe ona
şöyle demiştir: “Ben âdetli olduğum hâlde Hz. Peygamber (sav) kucağıma
yaslanır, Kur’an okurdu.”
Hadis Kaynakları : (B297 Buhârî, Hayız, 3; M693 Müslim, Hayız, 15)


 

Hz. Âişe’den nakledildiğine göre, Ebû Hubeyş’in kızı Fâtıma Hz.
Peygamber’e (sav), “Devamlı kanamam oluyor ve hiç temizlenemiyorum.
Acaba namaz kılmayı bıraksam mı?” diye sorunca Peygamber Efendimiz
şöyle buyurmuştur: “Hayır. Bu, damar(dan gelen bir kan)dır (âdet kanaması
değildir). Normalde âdet gördüğün günler süresince namaz kılmayı terk et.
Sonra yıkan ve namazını kıl.”
Hadis Kaynakları : (B325 Buhârî, Hayız, 24; M753 Müslim, Hayız, 62)


 

Muâze (isimli bir kadın) anlatıyor: Hz. Âişe’ye, “Âdetli kadına ne oluyor
da, (tutamadığı) oruçları kaza ettiği hâlde (kılamadığı) namazları kaza
etmiyor?” diye sordum. Hz. Âişe, “Sen Harûrî (Sadece Kur’an’da harfiyen
bulunan hükümlerle yetinen bir Hâricî) misin?” diye cevaplayınca,
“Hayır, Harûrî değilim ama soruyorum.” dedim. Bunun üzerine Hz. Âişe,
“Biz (Resûlullah zamanında) âdet olurduk, orucu kaza etmemiz bize
emredilir ama namazı kaza etmemiz emredilmezdi.” dedi.
Hadis Kaynakları : (M763 Müslim, Hayız, 69; B321 Buhârî, Hayız, 20)


 

Cevap bırakın

Aramanızı yukarıya yazmaya başlayın ve aramak için geri tuşuna basın.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.