0%

İmamlık ile ilgili hadisi şerifler

İMAMLIK İLE İLGİLİ HADİSİ ŞERİFLER

İMAMLIK
CEMAATE KILAVUZ OLMAK

 

İbn Abbâs’tan rivayet edildiğine göre,
Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:
“En hayırlılarınız, size müezzinlik yapsın,
Kur’an’ı en iyi bilenleriniz de size imamlık yapsın.”
Hadis kaynakları : (D590 Ebû Dâvûd, Salât, 60)


 

 

Ebû Mes’ûd el-Ensârî’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle
buyurmuştur: “Bir topluluğa Allah’ın Kitabı’nı en iyi okuyup bileni imam
olsun. Kur’an’ı okuma (ve anlama) konusunda eşit iseler sünneti en iyi bilen
imam olsun… Bir kimse, izin vermedikçe bir başkasının yetkili olduğu yerde
imamlık yapmasın ve kişinin evindeki özel mekânına oturmasın.”
Hadis kaynakları : (M1532 Müslim, Mesâcid, 290)


 

Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle
buyurmuştur: “Sizden biriniz insanlara namaz kıldırdığında (namazı) kısa
tutsun. Çünkü cemaat içerisinde hasta, zayıf ve yaşlı kimseler olabilir. Ama
biriniz tek başına namaz kıldığında, dilediği kadar uzatsın.”
Hadis kaynakları : (N824 Nesâî, İmâmet, 35)


 

Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle
buyurmuştur: “İmam (kendisine uyanların namazlarına) kefil, müezzin ise
(namaz vakitleri konusunda) kendisine güvenilen kimsedir. Allah’ım! İmamlara
(kefil oldukları konuda) muvaffakiyet ver, müezzinleri de (olası taksirlerinden
dolayı) bağışla!”
Hadis kaynakları : (T207 Tirmizî, Salât, 39)


 

Ebû Hüreyre’nin naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:
“İmam safın ortasında kalacak şekilde safa durun ve (saflarınızdaki) boşlukları
doldurun.”
Hadis kaynakları : (D681 Ebû Dâvûd, Salât, 98)


 

Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle
buyurmuştur: “İmam ancak kendisine uyulmak için vardır. Öyleyse
(namazda) ondan farklı davranmayın. O rükûa varınca siz de rükûa varın.
‘Semiallâhü limen hamideh.’ dediği zaman ‘Rabbenâ leke’l-hamd.’ deyin.
Secdeye gittiği zaman siz de secdeye gidin. Oturarak namaz kıldığı vakit siz
de hep birlikte oturarak kılın. Namazda safı düzgün tutun. Çünkü safı düzgün
tutmak namazın güzelliğindendir.”
Hadis kaynakları : (B722 Buhârî, Ezân, 74)


 

Cevap bırakın

Aramanızı yukarıya yazmaya başlayın ve aramak için geri tuşuna basın.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.