0%

İbadet ile ilgili hadisi şerifler

İBADET İLE İLGİLİ HADİSİ ŞERİFLER

İBADET
KULLUĞUN GEREĞİ

 

Ebû Hüreyre’den (ra) nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle
buyurmuştur: “Vücuttaki bütün eklemler için her gün sadaka vermek gerekir.
Bineğine binmek isteyen kişiye yardım etmek veya eşyasını bineğine yüklemek
sadakadır. Güzel söz ve namaza giderken atılan her adım sadakadır. Yol
göstermek sadakadır.”
Hadis Kaynakları : (B2891 Buhârî, Cihâd, 72


 

Muâz (ra) anlatıyor: “Ufeyr adlı eşeğin üzerinde (yolculuk ederken) Hz.
Peygamber’in (sav) terkisinde idim. Resûlullah, “Ey Muâz! Allah’ın kulları
üzerindeki hakkını ve kulların Allah üzerindeki hakkını bilir misin?” diye
sordu. Ben, “Allah ve Resûlü daha iyi bilir.” dedim. Bunun üzerine Hz.
Peygamber şöyle buyurdu: “Allah’ın kulları üzerindeki hakkı, Allah’a kulluk/
ibadet etmeleri ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Kulların Allah
üzerindeki hakkı ise kendisine ortak koşmayan kimselere azap etmemesidir.”
Ben, “Ey Allah’ın Resûlü! İnsanlara bunu müjdeleyeyim mi?” diye
sorunca, Resul-i Ekrem, “Hayır müjdeleme, zira (bu müjdeye güvenip)
gevşeyebilirler.” cevabını verdi.
Hadis Kaynakları : (B2856 Buhârî, Cihâd, 46)


 

Hz. Âişe’den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “…
Allah katında amellerin en sevimlisi, az da olsa devamlı olanıdır.”
Hadis Kaynakları : (D1368 Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 27)


 

Ebû Hüreyre’nin rivayet ettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle
buyurmuştur: “Yüce Allah şöyle buyurur: ‘Kim benim bir velî kuluma
(dostuma) düşmanlık ederse, ben de ona harp ilân ederim. Kulum, kendisine
farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir şeyle bana yaklaşamaz. Kulum nafile
ibadetlerle de bana yaklaşmaya devam eder, ta ki ben onu severim. (Sevince de)
artık onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden
isterse muhakkak ona (istediğini) veririm. Bana sığınırsa muhakkak onu korur
ve kollarım…’”
Hadis Kaynakları : (B6502 Buhârî, Rikâk, 38)


 

Ebû Hüreyre’den (ra) nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle
buyurmuştur: “…İhsan, O’nu görüyormuş gibi Allah’a ibadet etmendir. Sen
O’nu göremesen de O seni görmektedir…”
Hadis Kaynakları : (B4777 Buhârî, Tefsîr, (Lokmân) 2)


 

Cevap bırakın

Aramanızı yukarıya yazmaya başlayın ve aramak için geri tuşuna basın.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.