0%

Hutbe ile ilgili hadisi şerifler

HUTBE İLE İLGİLİ HADİSİ ŞERİFLER

HUTBE
MİNBERDEN ÜMMETE SESLENİŞ

 

Câbir b. Semüre şöyle demiştir:
“Resûlullah’ın (sav) namazı da hutbesi de orta uzunluktaydı. (Hutbede)
Kur’an’dan âyetler okur ve halka nasihat ederdi.”
Hadis kaynakları :(D1101 Ebû Dâvûd, Salât, 221, 223)


 

İbn Abbâs’ın naklettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) (hutbeye başlarken)
şöyle buyurmuştur: “Hamd, Allah’a mahsustur. Biz O’na hamdeder, O’ndan
yardım diler, nefislerimizin şerrinden ve yapıp ettiklerimizin kötülüklerinden
Allah’a sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur, kimi de
saptırırsa ona hidayet edecek yoktur. Şahitlik ederim ki tek olan Allah’tan başka
ilâh yoktur, O’nun hiçbir ortağı yoktur. Muhammed de O’nun kulu ve elçisidir…”
Hadis kaynakları :(İM1893 İbn Mâce, Nikâh, 19; M2007 Müslim, Cum’a, 45)


 

Abdurrahman’ın işittiğine göre, İbn Abbâs şöyle demiştir: “Ben, bir
Ramazan yahut Kurban Bayramı günü Peygamber (sav) ile birlikte
(namazgâha) çıktım. Hz. Peygamber önce (bayram) namazını kıldırdı,
sonra hutbe irad etti. Ardından da kadınların yanına gitti. Ve onlara
nasihat etti, bazı hususları hatırlattı ve sadaka vermelerini emretti.”
Hadis kaynakları :(B975 Buhârî, Îdeyn, 16)


 

Ebû Hüreyre’nin naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:
“Kim abdest alır ve abdesti güzelce almaya özen gösterir sonra cumaya gelir
ve (hutbeye) kulak verip sessizce dinlerse o cuma ile gelecek cuma arasındaki
günahları ve üç günlük (günahı) daha affolunur. Kim de (hutbeyi dinlemeyip
yerdeki) çakıl taşlarıyla meşgul olursa boş bir şey yapmıştır.”
Hadis kaynakları :(M1988 Müslim, Cum’a, 27)


 

Cevap bırakın

Aramanızı yukarıya yazmaya başlayın ve aramak için geri tuşuna basın.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.