0%

Gusül ile ilgili hadisi şerifler

GUSÜL İLE İLGİLİ HADİSİ ŞERİFLER

GUSÜL
BOY ABDESTİ

 

Ebû Hüreyre anlatıyor: “Bir gün cünüp bir hâlde iken Medine
sokaklarından birinde Resûlullah (sav) ile karşılaştım. Hemen geri
durdum ve gidip yıkanıp geldim. Resûlullah (sav), ‘Nerede kaldın Ebû
Hüreyre?’ dedi. Ben, ‘Cünüp idim, temiz olmayan bir hâlde seninle
beraber oturmak istemedim.’ dedim. Bunun üzerine Resûlullah (sav),
‘Sübhânallâh! Müslüman necis olmaz.’ buyurdu.”
Hadis Kaynakları : (D231 Ebû Dâvûd, Tahâret, 91)

 

Ebû Eyyûb el-Ensârî, Câbir b. Abdullah ve Enes b. Mâlik şöyle
anlatmaktadır: “Orada (Kubâ Mescidi’nde) temizlenmeyi seven adamlar
vardır. Allah da temizlenenleri sever.” (Tevbe, 9/108) âyeti nâzil olmuştu.
Bunun üzerine Resûlullah (sav), “Ey ensar topluluğu! Şüphesiz ki Allah sizi
temizlik konusunda övmektedir. (Övgüye lâyık olan) bu temizliğiniz nedir?”
buyurdu. Onlar, “Biz namaz için abdest, cünüplükten dolayı da boy
abdesti alırız ve biz su ile taharetleniriz.” diye cevap verince Resûlullah
(sav), “İşte (övüldüğünüz şey) bu! O hâlde buna devam edin.” buyurdu.
Hadis Kaynakları : (İM355 İbn Mâce, Tahâret, 28)


 

Ebû Hüreyre’den nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle
buyurmuştur: “Her yedi günde bir yıkanmak, Yüce Allah’ın her Müslüman
üzerindeki hakkıdır.”
Hadis Kaynakları : (B898 Buhârî, Cum’a, 12)


 

Ya’lâ anlatıyor: “Resûlullah (sav) açıkta gusleden bir adam gördü, minbere
çıktı. Allah’a hamd ve senâ ettikten sonra şöyle buyurdu: ‘Muhakkak ki
Azîz ve Celîl olan Allah Halîm’dir, hayâ sahibidir, ayıp ve kusurları örtendir.
Hayâyı ve örtünmeyi sever. Sizden biriniz gusledeceğinde başkalarına
görünmeyecek şekilde (kapalı yerde gusletsin).’”
Hadis Kaynakları : (N406 Nesâî, Gusül, 7)


 

Peygamberimizin eşi Hz. Âişe’den nakledildiğine göre, Hz.
Peygamber (sav) cünüplükten dolayı gusledeceğinde önce ellerini
yıkayarak başlardı. Sonra namaz için abdest alır gibi abdest alır,
sonra parmaklarını suya daldırır ve onlarla saçlarının diplerini
ovalardı. Sonra iki eliyle başı üzerine üç avuç su dökerdi. En
sonunda da suyu bütün bedeni üzerine dökerdi.
Hadis Kaynakları : (B248 Buhârî, Gusül, 1)


 

Cevap bırakın

Aramanızı yukarıya yazmaya başlayın ve aramak için geri tuşuna basın.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.