0%

Dünya ile ilgili hadisi şerifler

DÜNYA İLE İLGİLİ HADİSİ ŞERİFLER

DÜNYA
ÂHİRETİN TARLASI

İmrân b. Husayn anlatıyor: Peygamber’in (sav) yanındaydım… (yaratılışın
nasıl başladığını soran Yemenlilere) Allah Resûlü (sav) şöyle buyurarak
cevap vermiştir:
“Önce Allah vardı; O’ndan önce hiçbir şey yoktu. Arşı suyun üzerindeydi. Sonra
O, gökleri ve yeri yarattı.”
Hadis Kaynakları :(B7418 Buhârî, Tevhîd, 22)


 

Ebû Saîd (el-Hudrî) tarafından nakledildiğine göre, Allah Resûlü (sav)
minbere oturdu, (kendisini kastederek) şöyle buyurdu: “Allah bir kulunu,
dünya nimetleri ile kendi katındakiler arasında serbest bırakmış, o da Allah
katındakileri tercih etmiştir.”
Hadis Kaynakları :(M6170 Müslim, Fedâilü’s-sahâbe, 2)


Ebû Zerr’in naklettiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur:
“Zâhid olmak (dünyaya rağbet etmemek), kişinin helâl olan şeyleri kendisine
haram kılması veya malını dağıtıp tüketmesi demek değildir. Bilakis zâhid
olmak, elinde olan şeylere, Allah katında olanlardan daha fazla güvenmemek
demektir…”
Hadis Kaynakları :(İM4100 İbn Mâce, Zühd, 1)


Câbir b. Abdullah’ın naklettiğine göre, Allah Resûlü (sav)
şöyle buyurmuştur: “Ey insanlar! Allah karşısında takva sahibi
(sorumluluğunuzun bilincinde) olun ve dünyevî isteklerinizde mutedil
davranın. Çünkü hiç kimse kendisi için takdir edilen rızkını yiyinceye kadar
ölmeyecektir, rızkı gecikse bile! Öyleyse Allah karşısında takva sahibi olun
ve dünyevî isteklerinizde mutedil davranın. Helâl olanı alın, haram olanı
terk edin.”
Hadis Kaynakları :(İM2144 İbn Mâce, Ticâret, 2)


Abdullah b. Ömer (ra) anlatıyor: “Allah Resûlü (sav) omzumdan tuttu ve
şöyle buyurdu: ‘Dünyada (kimsesiz) bir garip gibi yahut bir yolcu gibi ol!’”
Hadis Kaynakları :(B6416 Buhârî, Rikâk, 3)


 

Cevap bırakın

Aramanızı yukarıya yazmaya başlayın ve aramak için geri tuşuna basın.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.