0%

Dua ile ilgili hadisi şerifler

DUA İLE İLGİLİ HADİSİ ŞERİFLER

DUA
KULLUĞUN ÖZÜ

 

Ebû Ümâme’den rivayet edildiğine göre, “Yâ Resûlallah, hangi dua
daha çok kabule şayandır?” diye sorulmuş, Peygamber Efendimiz,
“Gece yarısından sonra ve farz namazların arkasından yapılan dualar.”
diye cevap vermiştir.
Hadis Kaynakları : (T3499 Tirmizî, Deavât, 79)


 

 

Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) cuma
gününden bahsederek şöyle buyurmuştur: “Onda öyle bir an vardır ki şayet
bir Müslüman namaz kılarken o âna rastlar da Allah’tan bir şey isterse Allah,
ona dilediğini mutlaka verir.”
Hadis Kaynakları : (M1969 Müslim, Cum’a, 13)


 

Amr b. Şuayb’ın, babası aracılığıyla dedesinden rivayet ettiğine göre,
Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Duaların en hayırlısı arefe günü
yapılan duadır.”
Hadis Kaynakları : (T3585 Tirmizî, Deavât, 122)


 

Hz. Ömer’den rivayet edildiğine göre, bir gün umreye gitmek için Hz.
Peygamber’den (sav) izin istedi. Hz. Peygamber de kendisine izin verdi ve
şöyle dedi: “Kardeşim! Duana bizi de ortak et, bizi unutma.”
Hadis Kaynakları : (İM2894 İbn Mâce, Menâsik, 5)


 

Cevap bırakın

Aramanızı yukarıya yazmaya başlayın ve aramak için geri tuşuna basın.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.