0%

Dua âdâbı ile ilgili hadisi şerifler

DUA ÂDÂBI İLE İLGİLİ HADİSİ ŞERİFLER

DUA ÂDÂBI
RABBE YÖNELİŞ

 

Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre,
Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:
“Allah Teâlâ katında duadan daha kıymetli bir şey yoktur.”
Hadis Kaynakları : (T3370 Tirmizî, Deavât, 1; İM3829 İbn Mâce, Dua, 1)


 

Enes b. Mâlik’in naklettiğine göre Hz. Peygamber (sav) şöyle
buyurmuştur: “Dua ibadetin özüdür.”
Hadis Kaynakları : (T3371 Tirmizî, Deavât, 1)


 

Nu’mân b. Beşîr’den rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (sav): “Dua
ibadetin ta kendisidir.” buyurmuş ve sonra şu âyeti okumuştur: “Rabbiniz
şöyle buyurdu: Bana dua edin ki duanıza icabet edeyim. Bana kulluk etmeyi
kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış hâlde cehenneme gireceklerdir.”
Hadis Kaynakları : (Mü’min, 40/60; T3372 Tirmizî, Deavât, 1; D1479 Ebû Dâvûd, Vitr, 23)


 

İbn Ömer’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle
buyurmuştur: “Sizden her kime dua kapısı açılmış ise ona rahmet kapıları
açılmıştır. Allah’tan istenilen şeyler arasında O’na en sevimli geleni, afiyettir.”
Resûlullah (sav) konuşmasına şöyle devam etmiştir: “Dua, başa gelen ve
henüz gelmeyen belaya karşı fayda sağlar. Öyleyse ey Allah’ın kulları, duaya
sarılın!”
Hadis Kaynakları : (T3548 Tirmizî, Deavât, 101)


 

Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle
buyurmuştur: “Sizden biriniz, ‘Dua ettim de duam karşılık görmedi.’ deyip
acele etmediği müddetçe duası karşılık bulur.”
Hadis Kaynakları : (D1484 Ebû Dâvûd, Vitr, 23; M6935 Müslim, Zikir, 91)


Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle
buyurmuştur: “Allah’a, kabul edileceğine gerçekten inanarak dua edin. Bilin
ki Allah, ciddiyetten uzak ve umursamaz bir kalp ile yapılan duaları kabul
etmez.”
Hadis Kaynakları : (T3479 Tirmizî, Deavât, 65)


 

Cevap bırakın

Aramanızı yukarıya yazmaya başlayın ve aramak için geri tuşuna basın.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.