0%

Cuma namazı ile ilgili hadisi şerifler

CUMA NAMAZI İLE İLGİLİ HADİSİ ŞERİFLER

CUMA NAMAZI
HAFTALIK BULUŞMA EN HAYIRLI GÜN

 

Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle
buyurmuştur: “Güneşin doğduğu en hayırlı gün, cuma günüdür. Âdem o gün
yaratıldı, o gün cennete konuldu ve o gün cennetten çıkarıldı. Kıyamet de ancak
cuma günü kopacaktır.”
Hadis kaynakları :(M1977 Müslim, Cum’a, 18)


 

 

Ebû Hüreyre’den nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle
buyurmuştur: “Her kim gusleder, sonra cumaya gelip belirlenen namazı kılar,
sonra hutbesini bitirinceye kadar sessizce (imamı) dinler, sonra onunla beraber
namazını kılarsa, o cuma ile sonraki cuma arasındaki günahları ayrıca üç
günlük günahları daha bağışlanır.”
Hadis kaynakları :(M1987 Müslim, Cum’a, 26)


 

Peygamberimizin (sav) eşi Hz. Hafsa’nın naklettiğine göre, Hz.
Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Cuma namazına gitmek, bulûğa ermiş
olan herkese farzdır.”
Hadis kaynakları :(N1372 Nesâî, Cum’a, 2)


 

Ebû’l-Ca’d ed-Damrî —ki kendisi sahâbîdir— Hz. Peygamber’in (sav)
şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Her kim önemsemediğinden dolayı cuma
namazını üç defa terk ederse kalbi mühürlenir.”
Hadis kaynakları :(İM1125 İbn Mâce, İkâmet, 93)


 

Kesîr b. Abdullah b. Amr b. Avf el-Müzenî’nin, babası aracılığıyla
dedesinden (Amr b. Avf’tan) naklettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle
buyurmuştur: “Cuma günü öyle bir an vardır ki kul o anda Allah’tan bir şey
dilerse Allah mutlaka ona o isteğini verir.”
Hadis kaynakları :(T490 Tirmizî, Cum’a, 2)


 

Cevap bırakın

Aramanızı yukarıya yazmaya başlayın ve aramak için geri tuşuna basın.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.