0%

Cemaatle namaz kılmak ile ilgili hadisi şerifler

CEMAATLE NAMAZ KILMAK İLE İLGİLİ HADİSİ ŞERİFLER

CEMAATLE NAMAZ
ALLAH’A BİRLİKTE YÖNELİŞ

 

Ebû Saîd (el-Hudrî) tarafından rivayet edildiğine göre,
Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:
“Bir kişinin sürekli mescide gittiğini görürseniz onun imanına şahit olun!
Çünkü Allah Teâlâ şöyle buyurur: ‘Allah’ın mescitlerini, ancak Allah’a ve âhiret
gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından
korkmayan kimseler imar eder…’”
Hadis kaynakları : (Tevbe, 9/18; T2617 Tirmizî, Îmân, 8; İM802 İbn Mâce, Mesâcid, 19)


 

 

Abdullah b. Ömer’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle
buyurmuştur: “Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan yirmi
yedi kat daha faziletlidir.”
Hadis kaynakları : (B645 Buhârî, Ezân, 30; M1477 Müslim, Mesâcid, 249)


 

Ebû Hüreyre’nin bildirdiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle
buyurmuştur: “Bir kimse camiye gitme niyetiyle evinden çıktığında, attığı bir
adımla kendisine bir sevap yazılır, diğer adımıyla bir günahı silinir.”
Hadis kaynakları : (N706 Nesâî, Mesâcid, 14; HM8240 İbn Hanbel, II, 320)


 

Ebû Mes’ûd anlatıyor: “Resûlullah (sav) namazda omuzlarımıza
dokunur ve şöyle derdi: ‘Düzgün durun, karışık durmayın ki kalpleriniz de
karmakarışık olmasın!..’”
Hadis kaynakları : (M972 Müslim, Salât, 122)


 

Ebû Hüreyre’den nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle
buyurmuştur: “Her kim sabah akşam mescide giderse, her sabah ve akşam
gidişinde Allah ona cennette bir yer hazırlar.”
Hadis kaynakları : (B662 Buhârî, Ezân, 37; M1524 Müslim, Mesâcid, 285)


 

Cevap bırakın

Aramanızı yukarıya yazmaya başlayın ve aramak için geri tuşuna basın.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.