0%

Bilgi ahlakı ile ilgili hadisi şerifler

BİLGİ AHLAKI İLE İLGİLİ HADİSİ ŞERİFLER

BİLGİ AHLÂKI
ÂLİMİN İLİMLE SINAVI

 

Üsâme b. Zeyd’in işitip naklettiğine göre…, Resûlullah (sav) şöyle
buyurmuştur: “Kıyamet günü bir adam getirilip cehenneme atılır ve bağırsakları
dışarı fırlar. O kişi, eşeğin değirmen taşı ile döndüğü gibi bağırsaklarıyla birlikte
dönmeye başlar. Derken etrafına cehennemlikler toplanır ve ‘Ey falan, ne bu hâl?
Sen iyiliği emredip, kötülükten alıkoymaz mıydın?’ derler. O da, ‘Evet, ben iyiliği
emrederdim, ama onu kendim yapmazdım. Kötülükten alıkoyardım, ama onu
kendim yapardım.’ diye karşılık verir.”
Hadis Kaynakları : (M7483 Müslim, Zühd, 51)


 

Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Her kim, bildiği bir konuda kendisine danışılır da onu gizlerse
kıyamet günü ağzına ateşten bir gem vurulur.”
Hadis Kaynakları : (T2649 Tirmizî, İlim, 3; D3658 Ebû Dâvûd, İlim, 9)


 

Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Allah’ın rızası için öğrenil(mesi gerek)en bir ilmi, sırf dünya menfaati elde etmek için öğrenen bir kimse kıyamet günü cennetin kokusunu (dahi)
alamayacaktır.”
Hadis Kaynakları : (D3664 Ebû Dâvûd, İlim, 12; HM8438 İbn Hanbel, II, 338)


 

İbn Mes’ûd’un (ra) işitip naklettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle
buyurmuştur: “Ancak iki kişiye haset (gıpta) edilir. Bunlar, Allah’ın kendisine
mal verdiği ve onu hak yolunda harcayan kimse ile Allah’ın kendisine (ilim ve)
hikmet verdiği ve ona göre karar verip, onu başkalarına da öğreten kimsedir.”
Hadis Kaynakları : (B1409 Buhârî, Zekât, 5; M1896 Müslim, Müsâfirîn, 268)


 

Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle
buyurmuştur: “Allah’ım, bana öğrettiklerinle beni faydalandır. Bana fayda
verecek ilmi bana öğret ve ilmimi artır…”
Hadis Kaynakları : (T3599 Tirmizî, Deavât 128; İM251 İbn Mâce, Sünnet, 23)


 

Cevap bırakın

Aramanızı yukarıya yazmaya başlayın ve aramak için geri tuşuna basın.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.