0%

Bid’at ile ilgili hadisi şerifler

BİD’AT İLE İLGİLİ HADİSİ ŞERİFLER

BİD’AT
SONRADAN İHDAS EDİLEN

 

Cerîr b. Abdullah’ın naklettiğine göre…, Resûlullah (sav) şöyle
buyurmuştur: “Kim İslâm’da güzel bir işe öncülük eder ve kendisinden sonra
bununla amel edilirse, kendisinden sonra o işi yapanlar gibi sevap alır. Üstelik
onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslâm’da kötü bir davranışa
ön ayak olur ve kendisinden sonra bununla amel edilirse, kendisinden sonra onu
yapanlar gibi günah alır. Onların günahlarından da bir şey eksilmez.”
Hadis Kaynakları :(M6800 Müslim, İlim, 15)


 

Câbir (b. Abdullah) anlatıyor: Resûlullah (sav) bize hutbe verdi. Allah’a
hamd etti ve O’nu lâyık olduğu biçimde övdü. Sonra şöyle buyurdu:
“Sözlerin en doğrusu Allah’ın Kitabı’dır. Yolların en iyisi Muhammed’in yoludur.
İşlerin en kötüsü (dinde) sonradan uydurulanlardır. Ve her bid’at, dalâlettir.”
Hadis Kaynakları :(HM14386 İbn Hanbel, III, 310)


 

Hz. Âişe’nin naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:
“Kim bizim bu dinimizde olmayan bir şeyi sonradan ortaya
koyarsa, o reddedilir.”
Hadis Kaynakları :(M4492 Müslim, Akdiye, 17; B2697 Buhârî, Sulh, 5)


 

Abdullah b. Abbâs’ın naklettiğine göre,
Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:
“Allah, bid’atını bırakmadıkça bid’at sahibinin amelini kabul etmeyi reddeder.”
Hadis Kaynakları :(İM50 İbn Mâce, Sünnet, 7)


 

Cevap bırakın

Aramanızı yukarıya yazmaya başlayın ve aramak için geri tuşuna basın.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.