0%

Beş vakit farz namaz ile ilgili hadisi şerifler

BEŞ VAKİT FARZ NAMAZ İLE İLGİLİ HADİSİ ŞERİFLER

BEŞ VAKİT FARZ NAMAZ
MÜMİNİN MİRACI

 

Muâz b. Cebel anlatıyor: “Hz. Peygamber (sav) ile birlikte bir
yolculukta idim… O şöyle buyurdu: ‘Dinin başı İslâm (kelime-i şehâdet
getirerek Allah’a teslim olmak), direği ise namazdır.’”
Hadis kaynakları : (T2616 Tirmizî, Îmân, 8; HM22366 İbn Hanbel, V, 231)


 

 

Cündeb el-Kasrî’den işitildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle
buyurmuştur: “Her kim sabah namazını kılarsa, o kimse Allah’ın koruması
altındadır.”
Hadis kaynakları : (M1494 Müslim, Mesâcid, 262)


 

Abdullah b. Ömer’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle
buyurmuştur: “İkindi namazını kaçıran kimse, sanki ailesini ve malını yitirmiş
gibidir.”
Hadis kaynakları : (B552 Buhârî, Mevâkîtü’s-salât, 14; M1417 Müslim, Mesâcid, 200)


 

Ebû Hüreyre’nin işittiğine göre, Resûlullah (sav) bir defasında şöyle
demiştir: “Birinizin kapısının önünden bir nehir geçse ve onda her gün
beş defa yıkansa, bu o kimsenin kirinden bir şey bırakır mı, ne dersiniz?”
Sahâbîler, “Onun kirinden hiçbir şey bırakmaz.” demişler, bunun üzerine
Resûlullah, “İşte beş vakit namaz da böyledir! Allah onlarla günahları yok
eder.” buyurmuştur.
Hadis kaynakları : (B528 Buhârî, Mevâkîtü’s-salât, 6)


 

Saîd b. Müseyyeb’in Ebû Katâde b. Rib’î’den naklettiğine göre, Resûlullah
(sav) şöyle buyurmuştur: “Yüce Allah şöyle buyurdu: ‘Senin ümmetine beş
vakit namazı farz kıldım ve onları, vaktinde ve hakkını vererek kılanları
cennete koyacağımı kendi katımda vaad ettim. Namazları düzenli kılmayanlar
için ise katımda böyle bir vaad yoktur.’”
Hadis kaynakları : (D430 Ebû Dâvûd, Salât, 9)


 

Cevap bırakın

Aramanızı yukarıya yazmaya başlayın ve aramak için geri tuşuna basın.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.