0%

Bereket ile ilgili hadisi şerifler

BEREKET İLE İLGİLİ HADİSİ ŞERİFLER

BEREKET
MÂNEVÎ BOLLUK

 

Vahşî b. Harb’in, babası aracılığı ile dedesinden naklettiğine göre,
Hz. Peygamber’in (sav) ashâbı, “Ey Allah’ın Resûlü, yiyoruz ama
doymuyoruz!” deyince Peygamber Efendimiz, “Ayrı ayrı yiyor
olmalısınız.” demiş, onlar, “Evet” deyince ise şöyle buyurmuştu:
“Yemeği topluca yiyin ve (başlarken) Allah’ın adını anın ki, bereketli olsun.”
Hadis Kaynakları : (D3764 Ebû Dâvûd, Et’ıme, 14; İM3286 İbn Mâce, Et’ıme, 17


 

 

İbn Abbâs’ın naklettiğine göre…, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:
“Sizden biri yemek yediği zaman, ‘Allah’ım, bu yemeği bizim için bereketli eyle
ve bize bundan daha hayırlısını ikram eyle.’ desin.”
Hadis Kaynakları : (D3730 Ebû Dâvûd, Eşribe, 21)


 

Hakîm b. Hizâm’ın naklettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle
buyurmuştur: “Alışverişte bulunanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece
kararlarını değiştirme hakkına sahiptirler. Eğer doğruyu söyler ve (malın
ayıbını) açıkça dile getirirlerse, alışverişlerinde kendilerine bereket ihsan
edilir. Ama yalan söyler ve (kusurları) gizlerlerse alım satımlarının bereketi
yok olur gider.”
Hadis Kaynakları : (M3858 Müslim, Büyû’, 47; B2079 Buhârî, Büyû’, 19)


 

Ebû Hüreyre’nin naklettiğine göre, Allah Resûlü (sav) kendisine ilk
ürün getirildiğinde şöyle buyururdu: “Allah’ım, şehrimizde (Medine’de)
meyvelerimizde ve ölçeklerimizde bereket üstüne bereket ver!”
Hadis Kaynakları : (M3335 Müslim, Hac, 474)


 

Cevap bırakın

Aramanızı yukarıya yazmaya başlayın ve aramak için geri tuşuna basın.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.