0%

Allah’a iman ile hadisi şerifler

ALLAH’A İMAN İLE HADİSİ ŞERİFLER

ALLAH’A İMAN
VAROLMANIN ASIL GAYESİ

 

 

Enes b. Mâlik anlatıyor: Resûlullah (sav) binitiyle giderken
arkasında oturan Muâz’a seslendi:
“Yâ Muâz b. Cebel!” Muâz, “Buyur yâ Resûlallah! Emret!” diyerek cevap
verdi. Hz. Peygamber tekrar, “Yâ Muâz!” diye seslendi. Muâz, “Buyur
yâ Resûlallah! Emret!” dedi. Bu durum üç defa tekrarlandı. Daha sonra
Allah Resûlü şöyle buyurdu: “Kim kalbiyle tasdik ederek Allah’tan başka ilâh
olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Resûlü olduğuna şehâdet ederse Allah
ona cehennemi haram kılar.”
Hadis Kaynakları : (B128 Buhârî, İlim, 49)


 

Enes (b. Mâlik) tarafından nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle
buyurmuştur: “Şu üç özellik kimde bulunursa o kimse imanın tadını alır:
Allah ve Resûlü’nü her şeyden çok sevmek, bir kimseyi yalnızca Allah rızası için
sevmek, Allah kendisini kurtardıktan sonra tekrar inkârcılığa dönmekten ateşe
atılmaktan kaçındığı gibi kaçınmak.”
Hadis Kaynakları : (M165 Müslim, Îmân, 67)


 

Ebû Hüreyre’den (ra) nakledildiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle
buyurmuştur: “Kim (günde) yüz defa ‘Lâ ilâhe illâllâhü vahdehû lâ şerîke
leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.’ (Allah’tan
başka ilâh yoktur, O’nun hiçbir ortağı yoktur, mülk O’nundur ve hamd
O’nadır. O’nun her şeye gücü yeter.) derse bu, o kimse için on köleyi azat
etme sevabına denktir. Ona yüz iyilik yazılır ve yüz günahı silinir. (Bu
söyledikleri) o günün akşamına kadar onun için şeytana karşı bir sığınak
olur. Bundan daha fazlasını yapan kişiden başka, hiç kimse onun bu
yaptığından daha faziletli bir iş yapamaz.”
Hadis Kaynakları : (B6403 Buhârî, Deavât, 64)


 

Muâz b. Cebel anlatıyor: Allah Resûlü (sav) ile Tebük Seferi’nden
dönüyorduk. Onun yalnız olduğunu görünce, “Yâ Resûlallah! Bana
cennete girmemi sağlayacak bir davranış söyler misin?” dedim. Bunun
üzerine Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdu: “Aferin sana! Sen önemli bir
konu hakkında soru sordun. Fakat bu, Allah’ın kendisi için kolaylaştırdığı kişiye
kolay gelir. Farz namazı kılarsın, farz olan zekâtı verirsin ve O’na hiçbir şeyi
ortak koşmayarak Allah’a kavuşursun…”
Hadis Kaynakları : (HM22418 İbn Hanbel, V, 237)


 

Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle
buyurmuştur: “İmanın yetmiş küsur şubesi vardır. Bunların en üstünü ‘Lâ
ilâhe illâllâh’ (Allah’tan başka ilâh yoktur.) sözüdür. En alt derecesi ise yoldaki
eziyet veren şeyleri kaldırmaktır. Hayâ da imanın bir şubesidir.”
Hadis Kaynakları : (N5008 Nesâî, Îmân, 16; M153 Müslim, Îmân, 58)


 

Cevap bırakın

Aramanızı yukarıya yazmaya başlayın ve aramak için geri tuşuna basın.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.