0%

Allah tealaya övgü ile ilgili hadisi şerifler

ALLAH TEALAYA ÖVGÜ

İLE İLGİLİ HADİSİ ŞERİFLER

HAMDELE HER TÜRLÜ ÖVGÜ, ÂLEMLERİN RABBİNE ÖZGÜ

Ebû Hüreyre’nin naklettiğine göre Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur: “Allah’a hamd ile başlanılmayan her önemli iş noksandır/bereketsizdir.”

Hadis kaynakları :(İM1894 İbn Mâce, Nikâh, 19)


Hz. Âişe şöyle demiştir: “Allah Resûlü (sav), hoşuna giden bir şey gördüğünde, ‘Hamdolsun Allah’a ki yararlı şeyler O’nun nimetiyle tamamlanır.’ der; hoşuna gitmeyen bir şey gördüğündeyse, ‘Her hâlükârda Allah’a hamdolsun.’ derdi.”

Hadis Kaynakları :(İM3803 İbn Mâce, Edeb, 55)


 

Enes b. Mâlik’in naklettiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur: “Allah Teâlâ, kulunun bir şey yedikten sonra hamdetmesinden veya bir şey içtikten sonra hamdetmesinden hoşnut olur.”

Hadis Kaynakları: (M6932 Müslim, Zikir, 89)


 

Ebû Mâlik el-Eş’arî’den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Temizlik imanın yarısıdır. ‘Elhamdülillâh’ mizanı doldurur. ‘Sübhânallâh’ ve ‘Elhamdülillâh’ göklerle yer arasını doldururlar…”
Hadis Kaynakları :(M534 Müslim, Tahâret, 1)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cevap bırakın

Aramanızı yukarıya yazmaya başlayın ve aramak için geri tuşuna basın.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.