0%

Alemlerin Rabbine Sığınma ile ilgili Hadis-i Şerifler

ALEMLERİN RABBİNE SIĞINMA İLE İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFLER

 Ebû Hüreyre, Allah Resûlü’nün (sav) şöyle dua ettiğini söylemektedir: “Allah’ım! Bozgunculuktan, münafıklıktan ve kötü ahlâktan sana sığınırım.”
Hadis kaynakları :(D1546 Ebû Dâvûd, vitr, 32; N5473 Nesâî, İstiâze, 21)


Hz. Âişe anlatıyor: “Bir gece Allah Resûlü’nü (sav) yatakta bulamadım, onu el yordamıyla aramaya başladım. O sırada elim ayaklarının tabanlarına değdi. Ayaklarını dikmiş vaziyette secde hâlindeydi ve ‘Allah’ım! Gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin.’ diye dua ediyordu.”
Hadis Kaynakları :(M1090 Müslim, Salât, 222)

   Ebû Hüreyre’den nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle dua ediyordu: “Allah’ım! Fakirlikten, yokluktan ve zilletten sana sığınırım. Haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan da sana sığınırım.”
Hadis Kaynakları : (D1544 Ebû Dâvûd, vitr, 32

 


İbn Abbâs’tan nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) Hasan ile Hüseyin için dua ederek şu sözlerle (onların başına gelebilecek kötülüklerden) Allah’a sığınırdı: “Her tür şeytandan, haşereden, kem nazardan Allah’ın tam kelimelerine (sonsuz iradesine ve hükmüne) sığınırım.” Sonra da “Atanız İbrâhim de bu duayı oğulları İsmâil ile İshak için yapardı.” derdi.
Hadis Kaynakları: (B3371 Buhârî, Enbiyâ, 10

Zeyd b. Erkam şöyle demiştir: Ben size sadece Resûlullah’ın (sav) bize öğrettiğini öğretiyorum. O şöyle derdi: “Allah’ım! Âcizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah’ım! Nefsime takvasını (sorumluluk bilincini) nasip et ve onu arındır; onu en iyi arındıracak olan sensin. Onun dostu ve velisi sensin. Allah’ım! Huşû duymayan kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım.”
 Hadis Kaynakları :(N5460 Nesâî, İstiâze, 13; M6906 Müslim, Zikir, 73)


Cevap bırakın

Aramanızı yukarıya yazmaya başlayın ve aramak için geri tuşuna basın.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.