0%

Af ve Mağfiret hakkında hadisi şerifler

AF VE MAĞFİRET HAKKINDA

HADİSİ ŞERİFLER

 

Fasıl: AF VE MAĞFİRET BÖLÜMÜ
Konu: Af Ve Mağfiret Hakkında
Kaynak: Müslim, Tevbe, 9, (2748); Tirmizi, Da’avat 105, (3533)
Ravi (r.a.): Ebu Eyyub
Hadis: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah Teala hazretleri sizi helak eder ve yerinize, günah işleyecek (fakat tevbeleri sebebiyle) mağfiret edeceği kimseler yaratırdı.”
Kayıt No.: 4141 

Fasıl: AF VE MAĞFİRET BÖLÜMÜ
Konu: Af Ve Mağfiret Hakkında
Kaynak: Müslim, Tevbe 9, (2748)
Ravi (r.a.): Ebu Hüreyre
Hadis: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Nefsim kudret elinde olan Zat’a yemin ederim ki, eğer siz hiç günah istemeseniz, Allah sizi toptan helak eder; günah işleyen, arkadan da istiğfar eden bir kavim yaratır ve onları mağfiret ederdi.” [Rezin şu ziyadede bulundu: “Resulullah (sav) buyurdu ki: “Nefsim elinde bulunan Zat-ı Zülcelal’e yemin olsun ki, günah işlemediğiniz takdirde ondan daha büyük olan ucb’e düşeceğinizden korkarım.” [Bu rivayet, Münziri’nin et-Terğib ve’t-Terhib’inde kaydedilmiştir (4.20)]
Kayıt No.: 4142 

Fasıl: AF VE MAĞFİRET BÖLÜMÜ
Konu: Af Ve Mağfiret Hakkında
Kaynak: Buhari, Tevhid 35; Müslim, Tevbe 29, (2758)
Ravi (r.a.): Ebu Hüreyre
Hadis: Resulullah (sav) (bir hadis-i kudsi’de) Rabbinden naklen buyururlar ki: “Bir kul günah işledi ve: “Ya Rabbi günahımı affet!” dedi. Hak Teala da: “Kulum bir günah işledi; arkadan bildi ki günahları affeden veya günah sebebiyle cezalandıran bir Rabbi vardır.” Sonra kul dönüp tekrar günah işler ve: “Ey Rabbim günahımı affet!” der. Allah Teala Hazretleri de: “Kulum bir günah işledi ve bildi ki, günahı affeden veya günah sebebiyle cezalandıran bir Rabbi vardır. Sonra kul dönüp tekrar günah işler ve: “Ey Rabbim beni affeyle!” der. Allah Teala da: “Kulum günah işledi ve bildi ki, günahı affeden veya günah sebebiyle muaheze eden bir Rabbi olduğunu bildi. Dilediğini yap, ben seni affettim!” buyurdu.”
Kayıt No.: 4143 

Fasıl: AF VE MAĞFİRET BÖLÜMÜ
Konu: Af Ve Mağfiret Hakkında
Kaynak: Tirmizi, Da’avat 106, (3534)
Ravi (r.a.): Enes
Hadis: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Allah Teala Hazretleri diyor ki: “Ey Ademoğlu! Sen bana dua edip, (affımı) ümid ettikçe ben senden her ne sadır olsa, aldırmam, ben seni affederim. Ey Ademoğlu! Senin günahın semanın bulutları kadar bile olsa, sonra bana dönüp istiğfar etsen, çok oluşuna bakmam, seni affederim. Ey Ademoğlu! Bana arz doluşu hata ile gelsen, sonunda hiç bir şirk koşmaksızın bana kavuşursan, seni arz doluşu mağfiretimle karşılarım.”
Kayıt No.: 4144 

Fasıl: AF VE MAĞFİRET BÖLÜMÜ
Konu: Af Ve Mağfiret Hakkında
Kaynak: Müslim, Birr 137, (2621)
Ravi (r.a.): Cündeb
Hadis: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bir adam: “Vallahi Allah falancayı mağfiret etmiyecek!” diye kesip attı. Allah Teala Hazretleri de: “Falancaya mağfiret etmiyeceğim hususunda yemin eden de kim? Ben ona mağfiret ettim, senin amelini de iptal ettim!” buyurdu.”
Kayıt No.: 4145 

Fasıl: AF VE MAĞFİRET BÖLÜMÜ
Konu: Af Ve Mağfiret Hakkında
Kaynak: Ebu Davud, Edeb 51, (4901)
Ravi (r.a.): Ebu Hüreyre
Hadis: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Beni İsrail’de birbirine zıd maksad güden iki kişi vardı: Biri günahkardı diğeri de ibadette gayret gösteriyordu. Abid olan diğerine günah işlerken rastlardı da: “Vazgeç!” derdi. Bir gün, yine onu günah üzerinde yakaladı. Yine, “vazgeç” dedi. Öbürü: “Beni Allah’la başbaşa bırak. Sen benim başıma müfettiş misin?” dedi. Öbürü: “Vallahi Allah seni mağfiret etmez. Veya: “Allah seni cennetine koymaz!” dedi. Bunun üzerine Allah ikisininde ruhlarını kabzetti. Bunlar Rabbülaleminin huzurunda bir araya geldiler. Allah Teala Hazretleri ibadette gayret edene: “Sen benim elimdekine kadir misin?” dedi. Günahkara da dönerek: “Git, rahmetimle cennete gir!” buyurdu. Diğeri için de: “Bunu ateşe götürün” emretti. Ebu Hüreyre (ra) der ki: “(Adamcağız Allah’ın gadabına dokunan münasebetsiz) bir kelime konuştu, bu kelime dünyasını da, ahiretini de heba etti.”
Kayıt No.: 4146 

Fasıl: AF VE MAĞFİRET BÖLÜMÜ
Konu: Af Ve Mağfiret Hakkında
Kaynak: Buhari, Tevhid 35, Enbiya 50; Müslim, Tevbe 25, (2756); Muvatta, Cenaiz 51, (1, 240); Nesai, Cenaiz 117, (4,113)
Ravi (r.a.): Ebu Hüreyre
Hadis: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bir adam vardı, (günah isteyerek nefsine zulmetmekte) çok ileri idi. Ölüm gelip çatınca oğullarına dedi ki: “Ben ölünce, cesedimi yakın, külümü iyice ezin ve rüzgarın önünde saçın, Allah’a yemin olsun, eğer Rabbim beni bir yakalarsa hiç kimseye vermediği azabı verir!” Ölünce, bu söylediği ona yapıldı. Allah da arz’a emrederek: “Sende ondan ne varsa bana toplayıver!” dedi. Arz da topladı. Adam ayakta duruyordu. “Sen böyle bir vasiyeti niye yaptın?” diye Rabb Teala sordu. “Senden korktuğum için ey Rabbim” cevabını verdi. Allah Teala hazretleri bu cevap üzerine onu affetti.”
Kayıt No.: 4147 

Fasıl: AF VE MAĞFİRET BÖLÜMÜ
Konu: Af Ve Mağfiret Hakkında
Kaynak: Ebu Davud, Fiten 6, (4270)
Ravi (r.a.): Ümmü’d-Derda
Hadis: Ebu’d-Derda (ra)’yı işittim. Demişti ki: “Resulullah (sav)’ı işittim, şöyle buyurdu: “Müşrik olarak ölenle, bir müslümanı haksız yere öldüren hariç, Allah bütün günahları affedebilir.”
Kayıt No.: 4148 

 

 


 

Cevap bırakın

Aramanızı yukarıya yazmaya başlayın ve aramak için geri tuşuna basın.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.